Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

(Hình ảnh: Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?)

(Hình ảnh: Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?)

** Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

“…a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”…”.

==> Như vậy: Hóa đơn điện tử không cần phải đóng dấu của người bán và chữ ký người mua (Nếu DN bán hàng đủ điều kiện tự in hóa đơn).

** Căn cứ tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi khoản 5 Điều 5 của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định:

“…5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử…”

** Căn cứ tại điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về nội dung của HĐĐT:

“…e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính…”.

==> Căn cứ các quy định nêu trên:

– Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán.

– Hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như:

+ Hợp đồng kinh tế

+ Phiếu xuất kho

+ Biên bản giao nhận hàng hóa,

+ Biên nhận thanh toán,

Bạn đang xem: Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

+ Phiếu thu,…

==> Thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

** Ngoài ra theo khoản 3 điều 4 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

“…b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

– Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

– Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

– Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”…”

Bài viết: Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Có bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hay không ?

Những điều cần biết về hoá đơn điện tử

Tags từ khóa: những hóa đơn nào không cần đóng dấu – hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có cần đóng dấu – hóa đơn tự in có cần đóng dấu không – hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý khi – hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ – quy định về hoá đơn điện tử – chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy – mẫu hóa đơn điện tử

  • Related Posts

    Thêm bình luận