Kế toán nên biết: Hóa đơn điện tử có mã xác thực tra cứu như thế nào?

Hóa đơn điện tử có mã xác thực tra cứu như thế nào?

Hóa đơn điện tử có mã xác thực tra cứu như thế nào? Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển hiện nay, hóa đơn điện tử (có xác thực) không chỉ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp kinh doanh, hóa đơn xác thực còn rất tiện dụng cho khách hàng trong việc nhận hóa đơn và lưu trữ. Chính vì vậy, Quyết định 1209/QĐ-BTC và Quyết định 445/2015/QĐ-TCT đã được Bộ Tài Chính và Tổng cục Thuê ban hành để triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Để các bạn có thể thao tác dễ dàng trong việc tra cứu hóa đơn điện tử, bải viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã xác thực. Cùng tham khảo nhé!

hoa-don-dien-tu-co-ma-xac-thuc-tra-cuu-nhu-the-nao

Tra cứu hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hóa đơn điện tử có mã xác thực tra cứu như thế nào?

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã xác thực.

B.1: Khi đã nhận được hóa đơn, các bạn truy cập vào trang tra cứu, xác minh hóa đơn của Tổng cục Thuế: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

hoa-don-dien-tu-co-ma-xac-thuc-tra-cuu-nhu-the-nao

Truy cập vào Website

Sau khi đã truy cập vào trang Web trên, chọn mục “Hóa đơn có mã xác thực” ==> Các bạn lựa chọn mục “xác minh hóa đơn” như hình bên dưới:

hoa-don-dien-tu-co-ma-xac-thuc-tra-cuu-nhu-the-nao

Chọn “Xác minh hóa đơn”

B.2: Sau đó, tại “Xác minh hóa đơn”, nhập thông tin được in trên hóa đơn điện tử. Ví dụ:

+ “Số hóa đơn xác thực” (ví dụ: “012931000000052”) và
+ 05 ký tự đầu tiên của mà xác thực (Ví dụ: “2tIu5X”). Các bạn có thể tham khảo hình bên dưới:

hoa-don-dien-tu-co-ma-xac-thuc-tra-cuu-nhu-the-nao

Tra cứu Số HĐ đã xác thực

Trường hợp 1:

Hóa đơn có giá trị pháp lý. được sử dụng để kê khai nộp thuế. Là hóa đơn có kết quả tra cứu thuộc một trong các trường hợp sau:

◊ Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx

◊ Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx

◊ Trạng thái hóa đơn: Là Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx

◊ Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn gốc có giá trị có giá trị sử dụng và không thay đổi.

Trường hợp 2:

Hóa đơn không có giá trị pháp lý clo đã bị xóa bỏ. không được sử dụng để kê khai nộp thuế. Là hóa đơn có kết quả trả cứu thuộc một trong các trường hợp sau:

◊ Trạng thái hóa đơn : Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực sô xxxxxxxxxxxx

◊ Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn bị xóa bỏ bới hóa đơn xác thực sô xxxxxxxxxxxx ngày…/…/,..

◊ Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn đã bị thay thế bởi hóa đơn xác thực sô xxxxxxxxxxxx ngày…

==> Hóa đơn của người mua thuộc một trong các trạng thái của trường họp 2 là do người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn cũ.
+Theo quy định hiện hành, trước khi người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn. phải có biên bản thỏa thuận với người mua.

+Nếu người mua không được người bán thông báo trước, người mua có quyền yêu cầu người bán giải thích và cung cắp thông tin.

Bạn đang xem bài viết: Hóa đơn điện tử có mã xác thực tra cứu như thế nào?

Các từ khóa liên quan: tra cứu hóa đơn điện tử petrolimex, tra cứu hóa đơn điện tử viettel, tra cứu hóa đơn điện tử vnpt, mã tra cứu hóa đơn điện tử, cách kiểm tra hóa đơn điện tử không có mã xác thực, số hóa đơn xác thực là gì

Có thể bạn quan tâm: 

Nên làm gì khi phát hiện ra thông tin hóa đơn xác thực bị sai sót? 

Trong trường hợp các bạn phát hiện ra có sai sót trong hóa đơn được nhận, các bạn cần:

♦♦ Liên hệ với bên phát hành hóa đơn (bên bán) để xử lý các sai sót của hóa đơn.

♦♦ Nếu trường hợp bên mua hàng cần sử dụng hóa đơn để khai báo thuế, bên mua cần phối hợp với bên bán để đưa ra phương án xử lý phù hợp:

◊◊◊ Lập hóa đơn thay thế nếu bên bán chưa kê khai thuế cho hóa đơn bị sai sót.

◊◊◊ Lập hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn bị sai sót rồi lập hóa đơn mới cho bên mua hàng.

◊◊◊ Lập hóa đơn điều chỉnh nếu bên bán đã kê khai thuế cho hóa đơn bị sai sót.

  • Related Posts

    Thêm bình luận