Hóa đơn mua xe chỉ có bản photo

Hóa đơn mua xe chỉ có bản ph

Hóa đơn mua xe chỉ có bản photo – Quy định về chi phí được trừ với hóa đơn mua xe chỉ có bản photo. Hóa đơn mua xe photo có được tính vào chi phí hợp lý và được chấp nhân hay không? Có được khấu hao và khấu trừ thuế GTGT hay không? Cách hạch toán kế toán như thế nào?

( Hình ảnh: Hóa đơn mua xe chỉ có bản photo)

( Hình ảnh: Hóa đơn mua xe chỉ có bản photo)

1. Căn cứ vào điều 4 khoản 1 điểm c của thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ
– Tên liên hóa đơn: là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó: Liên 1-Lưu;  Liên 2-Giao cho người mua.
– Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định. Riêng hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên, trong đó liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế.
– Tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chỉ tạo hóa đơn 2 liên thì tổ chức, cá nhân mua tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền mà liên 2 của hóa đơn phải lưu tại cơ quan quản lý đăng ký tài sản được sử dụng các chứng từ sau để hạch toán kế toán, kê khai, khấu trừ thuế, quyết toán vốn ngân sách nhà nước theo quy định: Liên 2 hóa đơn (bản chụp có xác nhận của người bán), chứng từ thanh toán theo quy định, biên lai trước bạ (liên 2, bản chụp) liên quan đến tài sản phải đăng ký.
– Đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền tạo, phát hành hóa đơn có từ 3 liên trở lên, trong đó, giao cho người mua 2 liên: liên 2 “giao cho người mua” và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

**Như vậy:
+DN xuất hóa đơn Bán Ra sử dụng loại 03 liên thì giao liên 02 gốc cho bên Mua
+ DN xuất hóa đơn Bán Ra sử dụng loại 02 liên thì giao liên 02 phô tô sao y đóng dấu treo cho bên Mua, căn cứ liên 02 sao y bên Mua làm căn cứ kê khai thuế , hạch toán sổ sách , được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý thuế TNDN

2. Bộ hồ sơ chứng từ liên quan:

Bạn đang xem: Hóa đơn mua xe chỉ có bản photo

**Bộ chứng từ đầu vào:
– Hóa đơn giá trị GTGT bản sao y phô tô vì bản gốc đã nộp công an
– Hợp đồng , thanh lý
– Nộp lệ phí trứơc bạ
– Phí đăng ký biển số
-Đăng ký biển số, Bảo hiểm xe ô tô
– Biên bản giao nhận tài sản
– Khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi
– Chuyển vào TK của khách hàng : Giấy báo Nợ

3. Cách hoạch toán khi mua xe ô tô:
– Mua xe ô tô ( hóa đơn phô tô có đóng dấu xác nhận sao y bản chính do bên bán cung cấp vì hóa đơn đỏ bản chính công an giữ) theo hóa đơn VAT
Nợ TK 211
Nợ TK 1331
Có TK 331/112
– Lệ phí trước bạ giấy nộp tiền vào NSNN
Nợ TK 211
Có TK 3339
Nợ TK 3339
Có TK 1111
– Phí đăng ký xe
Nợ TK 211
Có TK 3339
Nợ TK 3339
Có TK 111
– Phí kiểm định xe ( 2 năm mới kiểm định lại 1 lần )
Nợ TK 242
Nợ TK 1331
Có TK 111
– Bảo hiểm xe (loại 1 năm kể từ ngày làm hợp đồng bảo hiểm)
Nợ TK 142
Có TK 111
– Phân bổ dần vào các tháng
Nợ TK 642
Có TK 142
Có TK 242
Khấu hao xe hàng tháng
Nợ TK 642
Có TK 214

Bài viết: Hóa đơn mua xe chỉ có bản photo

Bạn có thể quan tâm: Cách xử lý chi phí hóa đơn GTGT liên quan đến hợp đồng mượn xe
– Căn cứ theo Điều 14 Khoản 1 của Thông tư số 219/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:
“Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.”
– Căn cứ theo điều 4 của thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
+ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
+Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
– Căn cứ vào những quy định trên và theo công văn 4708/TCT-CS của tổng cục thuế đã có hướng dẫn về chính sách thuế TNDN, thuế GTGT thì những chi phí phát sinh trong quá trình đi mượn xe đưa vào chi phí, hóa đơn GTGT được kê khai khấu trừ thuế GTGT cần:
+ Hợp đồng mượn xe ô tô.
+ Các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng phải được quy định cụ thể trong hợp đồng mượn xe.
+ Các chi phí này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định của pháp luật.

 • Related Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments