hóa đơn như thế nào là hợp lý, hợp pháp, hợp lệ

hóa đơn như thế nào là hợp lý, hợp pháp, hợp lệ

Hóa đơn như thế nào là hợp lý, hợp pháp, hợp lệ ?

1. Hóa đơn chứng từ hợp pháp là:

Chú ý các vấn đề sau:– Hoá đơn do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành và được cơ quan thuế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh.
– Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in theo mẫu quy định và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho sử dụng. DN cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng hàng hóa dịch vụ này không nằm trong phạm vi hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đó.
– Hóa đơn đã được DN làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. nếu chưa thông báo phát hành hóa đơn mà đã sử dụng hóa đơn thì hóa đơn đó là bất hợp phát.DN bạn có giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ có thật, hóa đơn tài chính đầy đủ, thanh toán minh bạch (thanh toán qua ngân hàng) nhưng vẫn có thể gặp phải một trong các tình huống rủi ro về hóa đơn như sau:

2. Hoá đơn hợp lệ: hóa đơn như thế nào là hợp lý, hợp pháp, hợp lệ

– Hóa đơn hợp lệ là trên hoá đơn phải ghi đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu như: Nếu không có chữ ký của GĐ thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo vào bên trên góc trái hóa đơn, người được ủy quyền ký vào đây.

hóa đơn như thế nào là hợp lý, hợp pháp, hợp lệ

hóa đơn như thế nào là hợp lý, hợp pháp, hợp lệ

– Ghi rõ ngày tháng năm phát hành, họ tên, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán, hình thức thanh toán là gì (tiền mặt hoặc chuyển khoản), tên hàng hóa địch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng số tiền thanh toán; chữ ký người mua, người bán. Có dấu của công ty bên bán. Hoá đơn được lập theo đúng các Nguyên tắc theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Lưu ý 1 số trường hợp như sau: hóa đơn như thế nào là hợp lý, hợp pháp, hợp lệ
– Hóa đơn hợp lệ sẽ là căn cứ để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi tính thuế TNDN. Ngoài việc phải đáp ứng tính hợp lệ như trên trong một số trường hợp phải đáp ứng các yêu cầu khác như:
– Không vượt định mức (tiêu hao nguyên vật liệu, …),
– Không vượt mức khống chế (chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng… )
–  Tiền ăn trưa của mỗi người lao động: 680.000đ/ng/tháng.
–  Chi trang phục: 5.000.000đ/ng/năm
–  Chi phí mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi , hóa đơn như thế nào là hợp lý, hợp pháp, hợp lệ

3. Hóa đơn hợp lý là:

– Khi nói đến hoá đơn hợp lý là nói đến chi phí hợp lý. Chi phí có hoá đơn hợp pháp, hợp lệ vẫn chưa đủ, nó còn phải hợp lý.
 = > Nghĩa là nội dung trên hóa đơn phải đúng – phù hợp với nội dung kinh doanh và có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi được cấp phép trên GPKD của DN

  • Related Posts

    Thêm bình luận