Hợp đồng lao động dưới 03 tháng phải đóng những khoản nào?

Hợp đồng lao động dưới 03 tháng phải đóng những khoản nào?

Hợp đồng lao động dưới 03 tháng phải đóng những khoản nào?

(Hình ảnh: Hợp đồng lao động dưới 03 tháng phải đóng những khoản nào?)

(Hình ảnh: Hợp đồng lao động dưới 03 tháng phải đóng những khoản nào?)

** Căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Quyết định 595/QĐ-BHXH, kể từ ngày 01/01/2018, người làm việc theo hợp đồng có thời hạn dưới 03 tháng cũng phải tham gia và đóng phí vào các qũy bảo hiểm xã hội, cụ thể:

– Theo Điều 13, Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hợp đồng lao động dưới 03 tháng không thuộc đối tượng phải đóng vào Quỹ bảo hiểm y tế và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

– Tuy nhiên, cũng theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng bắt buộc phải tham gia vào Quỹ hưu trí, ốm đau, thai sản và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

==> Như vậy, hiện tại, đối với hợp đồng lao động từ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải đóng vào các qũy sau đây:

+ Quỹ bảo hiểm xã hội (gồm hưu trí, ốm đau, thai sản): Doanh nghiệp đóng 17% và người lao động đóng 8% tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội;

+ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Doanh nghiệp đóng 0,5% trên quỹ tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Nguồn: thukyluat.vn

Bài viết: Hợp đồng lao động dưới 03 tháng phải đóng những khoản nào?

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: hợp đồng 3 tháng có phải đóng bảo hiểm không – hợp đồng thời vụ 6 tháng có phải đóng bhxh – loại hợp đồng nào không phải đóng bhxh 2018 – hợp đồng khoán việc có phải đóng bhxh không – hợp đồng thử việc có phải đóng bhxh không – hợp đồng thời vụ 2018 – hop dong lao dong duoi 3 thang – hợp đồng 1 tháng đóng bhxh

  • Related Posts

    Thêm bình luận