Hợp đồng lao động thời vụ dưới 03 tháng có phải đóng BHXH không? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hợp đồng lao động thời vụ dưới 03 tháng có phải đóng BHXH không?

Hợp đồng lao động thời vụ dưới 03 tháng có phải đóng BHXH không? – Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho các bạn những quy định về việc tham gia Bảo hiểm xã hội đối với lao động thời vụ mà kế toán cần nên biết.

(Hình ảnh: Hợp đồng lao động thời vụ dưới 03 tháng có phải đóng BHXH không?)

*** HĐLĐ thời vụ là sự thỏa thuận giữa NLĐ và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có tính chất thời vụ không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng, thỏa thuận về điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Vậy nếu NLĐ tham gia làm việc theo HĐLĐ dưới 03 tháng có phải đóng BHXH không?

*** Căn cứ theo Khoản 1, Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 số 58/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, quy định đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

…..

Bạn đang xem: Hợp đồng lao động thời vụ dưới 03 tháng có phải đóng BHXH không?

⇒ Theo đó, NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải đóng BHXH.

Tuy nhiên căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì quy định tại điểm b khoản 1 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tức là NLĐ làm việc theo HĐLĐ dưới 03 tháng sẽ bắt đầu tham gia đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

học kế toán thực hành

Bài viết: Hợp đồng lao động thời vụ dưới 03 tháng có phải đóng BHXH không?

Có thể bạn quan tâm:

Lao động thời vụ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Do các khoản TN từ lao động thời vụ cũng có tính chất là TN từ tiền lương, tiền công nên vẫn phải chịu thuế TNCN.

Các tổ chức, cá nhân khi trả tiền công cho NLĐ không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 03 tháng có tổng mức trả từ 2.000.000 đồng/lần (hoặc tháng) trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên TN trước khi trả cho NLĐ……..

Hợp đồng lao động thời vụ dưới 03 tháng có phải đóng BHXH không? Thiên Nga
Hợp đồng lao động thời vụ dưới 03 tháng có phải đóng BHXH không?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận