Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng năm 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng năm 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng năm 2018

(Hình ảnh: Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng năm 2018)

(Hình ảnh: Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng năm 2018)

** Căn cứ:

– Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13

– Điều 2 khoản a, b Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

– Điều 1, Khoản 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13

– Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH13

** Theo đó:

Trước ngày 01/01/2018:

 Lao động thời vụ dưới 03 tháng: Hợp đồng lao động với lao động thời vụ dưới 3 tháng thì doanh nghiệp vẫn không phải đóng BHXH BHYT, BHTN cho người lao động. 

Từ ngày 01/01/2018 :

+ Lao động thời vụ dưới 01 tháng: Hợp đồng lao động với lao động thời vụ dưới 1 tháng thì doanh nghiệp không phải đóng BHXH BHYT, BHTN cho người lao động.

+ Lao động thời vụ từ đủ 01 tháng: Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì bắt buộc phải tham gia BHXH.

Bài viết: Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng năm 2018

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Khoán chi tiền điện thoại không chịu thuế TNCN

** Căn cứ tại CV 38267/CT-TTHT ngày 07/6/2017 của CT TP Hà Nội:

Về chi phí tiền điện thoại hàng tháng cho người lao động: trường hợp doanh nghiệp thực hiện khoán chi tiền điện thoại cho người lao động hàng tháng theo đúng mức quy định tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định thì hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và xác định là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp, DN chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN “

Tags từ khóa: hợp đồng thời vụ được ký mấy lần trong năm – hợp đồng thời vụ 3 tháng có phải đóng bhxh – hợp đồng thời vụ 6 tháng có phải đóng bhxh – mẫu hợp đồng thời vụ 2017 – ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng – mẫu bảng lương nhân viên thời vụ – hợp đồng lao đông mới nhất 2016 – mẫu bảng lương nhân công thời vụ

  • Related Posts

    Thêm bình luận