Hướng dẫn cách lập phiếu chi hợp lý

Hướng dẫn cách lập phiếu chi hợp lý

Hướng dẫn cách lập phiếu chi hợp lý – Hướng dẫn chi tiết cách lập phiếu chi một cách hợp lý. Qui định và nguyên tắc lập phiếu chi như thế nào? Qui trình lập phiếu chi ra sao?

phieu-chi

(Hình ảnh: Hướng dẫn cách lập phiếu chi hợp lý)

A. Mẫu phiếu chi

Đơn vị:……………….
Địa chỉ:………………

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 24/12/2014 của BTC)

 

 

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm …….

 

Quyển số:……………..
Số:……………………….

Nợ:……………………….
Có:……………………….

Họ, tên người nhận tiền:……………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
Lý do chi: ……………………………………………………………………………….
Số tiền: ……………………(Viết bằng chữ):……………………………………………..
Kèm theo: ………………………. chứng từ gốc.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách lập phiếu chi hợp lý

 Ngày ……tháng ……năm …..

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………..
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………
+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………….
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

B. Cách viết phiếu chi
– Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
– Dòng “Họ tên người nhận tiền”: Ghi rõ họ tên người nhận tiền.
– Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, bộ phận nhận tiền.
– Dòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiền: Chi tiền mua hàng hóa, sản phẩm; chi tiền nộp thuế…
– Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền chi.
– Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền chi.
– Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo ( ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

– Phiếu chi do kế toán lập thành 3 liên, chỉ sau khi đã có chữ ký theo từng liên của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền thực nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trước khi ký và ghi rõ họ tên.

– Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận tiền.

** Tải DOWNLOAD Mẫu phiếu chi theo thông tư mới nhất:

<<<<< LINK DOWNLOAD >>>>>

Bài viết: Hướng dẫn cách lập phiếu chi hợp lý
học-kế-toán-thực-hành
Bạn có thể quan tâm: Những sai sót về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thường gặp
– Hóa đơn bị sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế…. (sai sót không ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và số thuế GTGT được khấu trừ): phải làm biên bản điều chỉnh hóa đơn, kẹp biên bản điều chỉnh hóa đơn với hóa đơn bị sai.
– Hóa đơn bị sai số tiền, giá trị hàng hóa: phải thực hiện kê khai bổ sung để điều chỉnh số thuếGTGT trên tờ khai. Nếu cảm thấy việc điều chỉnh dễ bị thuế nghi vấn, làm sẵn biên bản giải trình việc điều chỉnh tờ khai tránh trường hợp những năm sau bị quên.
– Sai mục đích sử dụng của hàng hóa, chi phí: kiểm tra nội dung mua hàng hóa hoặc chi phí ghi trên hóa đơn xem có phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không. Nếu không thì phải làm tờ khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và loại bỏ chi phí khi quyết toán thuế TNDN (Ví dụ: những hóa đơn mua đồ tạp hóa, bánh kẹo…phục vụ gia đình).
– Sai hình thức thanh toán: những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng phải có UNC, GBN và được thể hiện trên sổ phụ ngân hàng. Nếu phát hiện khoản chi nào không thanh toán qua ngân hàng thì phải làm điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ xuống hoặc có thể lập hợp đồng mua bán ghi rõ điều khoản được trả chậm sau đó thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp

  • Related Posts

    Thêm bình luận