Hướng dẫn công việc của kế toán thanh toán chi tiết

Hướng dẫn công việc của kế toán thanh toán chi tiết

Hướng dẫn công việc của kế toán thanh toán chi tiết – mô tả những công việc chính của nhân viên kế toán thanh toán phải làm tại doanh nghiệp. Kế toán thanh toán là một phần của kế toán tổng hợp, công việc này cũng gần với công việc của một kế toán công nợ. Vậy kế toán thanh toán làm những công việc gì trong doanh nghiệp?

(Hình ảnh: Hướng dẫn công việc của kế toán thanh toán chi tiết)

(Hình ảnh: Hướng dẫn công việc của kế toán thanh toán chi tiết)

Công việc của kế toán thanh toán cần làm?

– Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi.
– Lập phiếu thu đưa cho khách hàng mang tiền nộp cho thủ quỹ.
– Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền.
– Phụ trách (lập, quản lý, giải chấp, tất toán…) các hợp đồng tín dụng, các khoản lãi (tiền gửi, tiền vay).
– Tiến hành ghi sổ doanh thu và khoản hàng bán bị trả lại để giảm trừ doanh thu, sau đó lập các khoản phải thu tương ứng với từng khách hàng.
– Nếu khách hàng thanh toán qua ngân hàng thì sau khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng sẽ gửi giấy báo có về cho Công ty.
– Hàng hóa sau khi đến tay khách hàng, khách hàng sẽ kiểm tra chất lượng cũng như số lượng.
– Căn cứ vào phiếu thu kế toán tiến hành vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp phải thu khách hàng.
– Căn cứ vào hóa đơn GTGT và lượng hàng khách hàng thực tế chấp nhận và lượng hàng hóa bị gửi trả lại do không đáp ứng được yêu cầu
– Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền.
– Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.
– Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.
– Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.
– Thực hiện việc nộp thuế (nhập khẩu, VAT,…) hàng nhập khẩu.
– Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán ko đảm bảo.
– Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.
– Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính;
– Quản lí các khoản thu/chi, các chứng từ liên quan đến thu-chi.
– Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.

Bạn đang xem: Hướng dẫn công việc của kế toán thanh toán chi tiết

–  Theo dõi quản lý là một nhưng trong thực tế kế toán thanh toán được hiểu là thực hiện việc lập các chứng từ thu, chi trong công ty khi có các nhu cầu cần thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
– -Theo dõi tiền gửi ngân hàng, nghiệp vụ tạm ứng, quản lý quỹ tiền mặt
– Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
– Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.
– Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
– Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt,qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
– Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
– Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài…
– Kiểm tra tính hợp lí,hợp lệ của các chứng từ.
– Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
– Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
– Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận
– Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận.
– Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.
– Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc.
– Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.
– Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
– Lập thông báo thanh toán công nợ
– Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.

Bài viết: Hướng dẫn công việc của kế toán thanh toán chi tiết

Bạn có thể quan tâm: File excel kế toán công nợ
– Mẫu file excel quản lý công nợ mới nhất hiện nay TT200
– Mẫu báo cáo chi tiết công nợ phải thu phải trả bằng file excel được ban hành theo quy định TT200/BTC. File excel này áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cả doanh nghiệp lớn đều áp dụng theo file excel này.

Download tài liệu

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Nguyễn hồng nhung
   07/10/2017 at 21:03 - Reply

   Add gửi cho e xin file excel kế toán công nợ nhé. Mail :[email protected]
   Em cảm ơn ạ

  Thêm bình luận