Hướng dẫn công việc của kế toán thuế chi tiết

Hướng dẫn công việc của kế toán thuế chi tiết

Hướng dẫn công việc của kế toán thuế chi tiết – Mô tả qui trình làm việc của nhân viên kế toán thuế phải làm. Hiện nay, rất nhiều bạn sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành học kế toán nhưng vẫn không thể hình dung được công việc của một nhân viên kế toán bao gồm những công việc gì ? Kế toán thuế không giống với công việc của những nhân viên kế toán khác, bởi nó mang nhiều nét đặc trưng. Bài viết này giúp kế toán biết được những công việc mà nhân viên kế toán thuế cần làm!

(Hình ảnh: Hướng dẫn công việc của kế toán thuế chi tiết)

(Hình ảnh: Hướng dẫn công việc của kế toán thuế chi tiết)

Công việc của kế toán thuế cần phải làm?

– Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .
– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.
– Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
– Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .
– Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .
– Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .
– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .
– Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.
– Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .
– Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).
– Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư ùtự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
– Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách

Bạn đang xem: Hướng dẫn công việc của kế toán thuế chi tiết

– Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
– Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).
– Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.
– Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.
– Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .
– Hàng ngày tập hợp hết các chứng từ gốc, theo dõi sổ sách, nếu công ty mới thành lập thì nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài theo bậc thuế môn bài.
– Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty .
– Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
– Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theothuế suất, phân loại theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ
– Cuối tháng làm báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà công ty áp dụng (thuế GTGT, TNCN nếu có)
– Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó, báo cáo quý cho thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng hoá đơn
– Cuối năm làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế TNDN quý 4, báo cáo quyết toán thuế TNCN

Bài viết: Hướng dẫn công việc của kế toán thuế chi tiết

Bạn có thể quan tâm: Khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Tại Khoản 2 điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 02/08/2014, các khoản chi phí được không được trừ, không hợp lý, hợp lệ, bao gồm những khoản chi phí sau:
– Chi phí khấu hao tài sản cố định
– Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ
– Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý
– Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn
– Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động
– Chi trang phụ
– Công tác phí
– Chi phí trích bảo hiểm bắt buộc, kinh phí công đoàn
– Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ
– Chi phí trả lãi tiền vay
– Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị
– Chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng: vượt quá 15% tổng số chi được trừ.
– Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính
– Chi phí tiền ăn giữa ca, ăn trưa
– Chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
– Chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
– Chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có hóa đơn từ 20 triệu trở lên( giá đã bao thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán chứ không dùng tiền mặt

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận