Hướng dẫn công việc kế toán trong ngành xuất nhập khẩu

Hướng dẫn công việc kế toán trong ngành xuất nhập khẩu

Hướng dẫn công việc kế toán trong ngành xuất nhập khẩu – Mô tả chức năng và nhiệm vụ của nhân viên kế toán trong lĩnh vữ xuất nhập khẩu. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển thì môi trường trao đổi hàng hóa trong nước với nước ngoài ngày càng được mở rộng. Hàng hóa được xuất, nhập khẩu liên tục yêu cầu cần có những người kế toán chuyên về xuất nhập khẩu. Vậy nhiệm vụ và công việc của kế toán xuất nhập khẩu là gì?

(Hình ảnh:Hướng dẫn công việc kế toán trong ngành xuất nhập khẩu)

(Hình ảnh:Hướng dẫn công việc kế toán trong ngành xuất nhập khẩu)

      Nhiệm vụ của nhân viên kế toán xuất nhập khẩu

– Hạch toán và xử lý sự chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.
– Ghi chép, phản ánh, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch lưu chuyển hàng hàng hóa xuất nhập khẩu:
+ Góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa
+ Tăng vòng quay vốn giảm chi phí lưu thông
+ Tăng tối đa hiệu quả kinh doanh
– Cung cấp đày đủ chính xác chi tiết các số liệu để phục vụ cho công tác quản lý và kinh doanh tại doanh nghiệp.
– Làm các hồ sơ kê khai Hải quan, các chứng từ xuất nhập khẩu và các chứng từ liên quan, kiểm tra và thống kê hàng hóa cùng với cơ quan Hải quan.
– Làm các chứng từ cho phép hàng hóa thông quan.
– Làm việc với bên bên ngân hàng để mở quỹ L/C, hay thanh toán T/T cho các loại hàng hóa xuất nhập khẩu.
– Thường xuyên cập nhập các thông tin, sự thay đổi hay những biến đổi về tỷ giá ngoại tệ trong ngày.
– Tìm cách xử lý, giải quyết các chứng từ không hợp pháp để được làm thủ tục Hải quan, xuất ra khỏi cảng đi nhập khẩu.
– Chuẩn bị làm các thủ tục bộ chứng từ để ghi xuất khẩu hàng hóa để bàn giao lại cho ngân hàng nhờ thu hộ tiền.
– Nộp đầy đủ các khoản thuế xuất nhập khẩu hàng hóa và giấy nộp vào ngân sách Nhà nước đúng thời hạn và quy định.
– Cung cấp đày đủ chính xác chi tiết các số liệu để phục vụ cho công tác quản lý và kinh doanh tại doanh nghiệp.
– Lập các quỹ dự phòng, điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ ở cuối mỗi niên độ kế toán nhằm hạn chế nhất những thiệt hại và chủ động về tài chính.
– Kiếm tra các quy trình sản xuất hàng hóa, số lượng nhập tồn.
– Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu , bảo quản hàng hóa, lưu trữ hàng hoá, thu chi ngân sách và tình hình thực hiện thu chi ngân sách,..
– Kiểm tra lại các chứng từ xuất nhập khẩu xem có sai sót chỗ nào không để sữa chữa cho kịp thời đồng thời là kiểm tra cả hạch toán kết quả kinh doanh.
– Kiểm tra tình hình chi phí xuất nhập khẩu phát sinh để sử dụng hiệu quả tối ưu nguồn vốn và các loại vật tư hàng hóa.
– Theo dõi, giám sát, để ý đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa giữa nội bộ với khách hàng, đẩy nhanh quá trình thu hồi công nợ của khách hàng với doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Hướng dẫn công việc kế toán trong ngành xuất nhập khẩu

Bạn có thể quan tâm: Lưu ý về giá trị hàng nhập khẩu:
– Giá tính thuế nhập khẩu là giá mua cộng các chi phí nhập hàng cho đến thời điểm hàng tới cầu cảng Việt Nam. Như vậy điều kiện cơ sở giao hàng sẽ gần như tương ứng với các điều kiện C (như CIF, C&F) cho dù điều kiện hoạt động như thế nào.
– Có một sự không đồng nhất giữa giá tính thuế NK, GTGT nhập khẩu của hải quan khác với giá mua thực tế trên hợp đồng mà lấy giá trên tờ khai hải quan làm giá ghi sổ là sai.
– Trên tờ khai hải quan sẽ có ghi các khoản phí như : I, F, THC .., chỉ là phần hải quan ấn định vào giá nhập để kê khai thuế.
– Kê khai thuế hàng nhập khẩu: Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc biên lai thu tiền của hải quan.
– Hạch toán giá trị hàng nhập khẩu vào sổ: Hạch toán theo tỷ gía bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh hoặc tỷ giá ngày thanh toán.

  • Related Posts

    Thêm bình luận