Hướng dẫn hạch toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Hướng dẫn hạch toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Hướng dẫn hạch toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản – Trong quá trình giao dịch thanh toán giữa các bên, NV khi giao dịch viết UNC ghi sai thông tin mà nhân viên ngân hàng phát hiện ra khi trả cứu, ngân hàng trả lại số tiền trên UNC? Hạch toán nghiệp vụ ra sao hạch toán vào tài khoản nào? Chuyển tiền nhầm vào tài khoản người khác có đòi lại được không? Sử dụng tiền chuyển nhầm vào tài khoản có phạm tội?

( Hình ảnh: Hướng dẫn hạch toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản)

( Hình ảnh: Hướng dẫn hạch toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản)

Xem thêm:
Cách hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng
Hướng dẫn công việc kế toán ngân hàng tại doanh nghiệp

1. Các trường hợp chuyển nhầm tiền vào tài khoản
– Chuyển nhầm vào TK người nhận khác….
– Chuyển nhầm vào tài khoản nhân viên trong công ty
– Chuyển nhầm số tài khoản người nhận bị ngân hàng trả lại
– Viết sai ủy nhiệm chi, sai thông tin người nhận, sai tên doanh nghiệp

2. Những lý do viết sai chứng từ và chuyển nhầm tiền vào tài khoản
– Ủy nhiệm chi thanh toán
– Hợp đồng
– Hóa đơn
– Người đi chuyển tiền viết sai tên người nhận, viết sai số tài khoản
– Viết sai thông tin người nhận, sai số tài khoản ngân hàng, nhầm số tiền gửi vào tài khoản…
** Các sai lần của kế toán thường hạch toán như sau
– Ngày giao dịch UNC đi 01:
Nợ TK 331
Có TK 112
– Ngày giao dịch UNC đi lần 02:
Nợ TK 331
Có TK 112
– Hoàn lại tiền do sai thông tin khách hàng:
Nợ TK 112
Có 3388
=> Như vậy: Công nợ khách hàng tự dưng được tra thành 02 lần , và dư ra 01 khoản 3388 phải trả khác

 3. Cách xử lý – hạch toán khi chuyển nhầm tiền vào tài khoản không phát sinh giao dịch mua bán
** Chuyển nhầm tiền vào tài khoản người nhận mà doanh nghiệp không phát sinh quan hệ mua bán được chia thành các trường hợp như sau:

Cách 01:  Không nhận được tiền đã chuyển nhầm (người được nhận tiền không trả lại)
– Hạch toán theo ngày giao dịch tiền
Nợ TK 112
Có TK 3388
– Nếu không nhận được tiền thì kế toán sẽ hạch toán số tiền đã chuyển nhầm vào khoản cho, biếu tặng
Nợ TK 3388
Có 711

Bạn đang xem: Hướng dẫn hạch toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản

=> Như vây khi doanh nghiệp chuyển nhầm tiền vào tài khoản tùy vào từng trường hợp để hạch toán và tính hợp lý theo đúng số tiền đã chuyển.

Cách 02:  Nếu nhận được tiền hoàn lại khi chuyển nhầm tiền
– Hạch toán theo ngày giao dịch đã được nhân tiền
Nợ TK 112
Có TK 3388
– Hoàn lại tiền cho khách hàng theo UNC, Giấy nộp tiền hoặc phiếu chi tiền
Nợ TK 3388
Có 111,112

4. Cách xử lý – hạch toán khi chuyển nhầm tiền vào tài khoản
a. Khi gặp trường hợp chuyển nhầm tiền kế toán sẽ phải chuyển tiền thành 02 lần dẫn tới thừa TK 3388 khoản phải trả khác.

Cách 01: Nếu kế toán đã hạch toán ghi sai vào công nợ
– Nếu kế toán hạch toán đúng vào ngày giao UNC
Nợ TK 331
Có TK 112
– Nếu doanh nghiệp được hoàn lại tiền vi ghi không đúng thôn tin khách hàng.
Nợ TK 112
Có TK 331

Cách 02:  Kế toán thực hiện hạch toán chuyển tiền nhầm vào TK theo đúng chế độ kế toán quy định.
– Hướng dẫn tính theo ngày gửi giao dịch của UNC đi lần 01
Nợ TK 113
Có TK 112
– Nếu hạch toán hoàn lại tiền do ghi sai thông tin khách hàng
Nợ TK 112
Có 113
**Trường hợp hạch toán ngày giao dịch gửi UNC Hạch toán ngày giao dịch UNC đi lần 02:
Nợ TK 331
Có TK 112

Cách 03: Trường hợp kế toán đã tính vào khoản phải thu khác
– Nếu kế toán tính theo ngày giao dịch UNC đi lần 01
Nợ TK 1388
Có TK 112
– Hoàn lại tiền ghi vì sai tên người nhận tiền
Nợ TK 112
Có TK 1388
– Tính theo ngày gửi giao dịch của UNC lần 02 trở đi
Nợ TK 331
Có TK 112

b. Xác định nguyên nhân chuyển  nhầm tiền trong các trường hợp sau:
– Viết nhầm ngày giao dịch UNC đi 01
Nợ TK 331
Có TK 112
– Phát hiện viết sai thông tin khách hàng 
Nợ TK 112
Có TK 3388
– Viết sai ngày gửi UNC đi lần 02 cho ngân hàng hạch toán
Nợ TK 331
Có TK 112

Bài viết: Hướng dẫn hạch toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Bạn có thể quan tâm: Hướng dẫn cách ghi sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của Ngân hàng.
1. Đầu kỳ: Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.
2. Hàng ngày:
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.
Cột D: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ.
Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
Cột 1,2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút khỏi tài khoản tiền gửi.
Cột 3: Ghi số tiền hiện còn gửi tại Ngân hàng.
3. Cuối tháng:
Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên số tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng nơi mở tài khoản.

  • Related Posts

    Thêm bình luận