Hướng dẫn hạch toán hàng hóa thiếu, thừa chờ xử lý - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn hạch toán hàng hóa thiếu, thừa chờ xử lý

Hướng dẫn hạch toán hàng hóa thiếu, thừa chờ xử lý – Khi số lượng hàng hóa mua về nhập kho bị thiếu- thừa hàng hóa so với số lượng ghi trên hóa đơn thì phải hạch toán như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán hàng hóa thiếu, thừa chờ xử lý để tránh sai sót.

huong-dan-hach-toan-hang-hoa-thieu-thua-cho-xu-ly

*Hạch toán hàng thiếu chờ xử lý
– Khi phát hiện thiếu hụt, mất hàng hóa so với hóa đơn mua hàng, kế toán phải lập biển bản xác nhận nguyên nhân. Nếu chưa tìm ra nguyên nhân ngay thì hạch toán như sau:
Nợ TK 156: Số hàng thực tế nhập kho
Nợ TK 1381:Tài sản thiếu chờ xử lý
Nợ TK 1331: Số thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn GTGT
Có TK 111, 112, 331
Sau khi xác định được nguyên nhân kế toán căn cứ vào quyết định để xử lý như sau:
+ Nếu do lỗi của bên vận chuyển, người bán, hoặc nhân viên của công ty nhưng bối thường bằng tiền, hoặc trừ vào lương thì tổng số tiền họ phải trả đã bao gồm thuế GTGT của số hàng bị thiếu đó và hạch toán như sau
Nợ TK 111,112: Người bồi thường trả bằng tiền mặt
Nợ TK 1388: Nếu đã xác định được nguyên nhân nhưng họ chưa thanh toán tiền.
Nợ TK 334: Trừ vào lương của nhân viên
Nợ TK 632, 642, 811: Nếu doanh nghiệp tính số hàng mất vào chi phí trong kỳ
Có TK 1381: Số tài sản bị thiếu
Có TK 1331: Thuế GTGT của hàng bị thiếu
+ Nếu lỗi do bên bán xuất thiếu, hoặc bên vận chuyển làm mất hoặc nhân viên công ty làm mất và đền bù bằng chính số hàng thiếu đó:
Nợ TK 156: Số hàng thiếu
Có TK 1381: Số hàng thiếu
Nếu doanh nghiệp ghi nhận số hàng thiếu đó vào chi phí thì khi tính thuế TNDN cần phải loại ra khỏi chi phí được trừ để tính
Lưu ý: Đối với trường hợp bồi thường mà phần giá trị cao hơn hoặc thấp hơn giá trị hàng thiếu:
– Nếu giá trị bồi thường thấp hơn:
Nợ TK 111, 112, 1388: (Có thuế)
Có TK 1381: Số hàng thiếu
Có TK 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu
Nợ TK 632, 642, 811: Phần giá trị không được bồi thường
Có TK 1381: Số hàng thiếu không được bồi thường
Có TK 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu không được bồi thường
– Nếu giá trị bồi thường cao hơn: cách hạch toàn hàng thiếu chờ xử lý:
Nợ TK 111, 112, 1388: (Có thuế)
Có TK 1381: Số hàng thiếu
Có TK 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu
Có TK 711: Phần giá trị cao hơn
*Hạch toán hàng thừa chờ xử lý
Khi mua hàng về phát hiện thừa hàng hóa kế toán phải lập biên bản và tìm ra nguyên nhân. Có 2 cách xử lý số hàng thừa như sau
TH1 : Nếu nhập toàn bộ số hàng thừa :
Nợ TK 1561: Số hàng thừa chưa rõ nguyên nhân, ghi nhận theo giá trên hóa đơn
Có TK 3381
Sau khi đã tìm ra nguyên nhân, kế toán căn cứ vào quyết định xử lý để hạch toán như sau:
+ Nếu số hàng thừa không xác định được nguyên nhân
Nợ TK 3381: Giá trị của số hàng thừa
Có TK 711.
+Nếu doanh nghiệp trả lại người bán :
Nợ TK 3381 Xuất kho trả lại số hàng thừa.
Có TK 1561
+Nếu doanh nghiệp đồng ý mua tiếp số hàng thừa :
Nợ TK 3381
Nợ TK 1331
Có TK 331
TH2 : Nhập theo hóa đơn :
Hàng thừa coi như giữ hộ nhà cung cấp: Ghi Nợ TK 002
Khi xử lý số thừa: Có TK 002
Nếu doanh nghiệp đồng ý mua tiếp số hàng thừa.
Nợ TK 1561
Nợ TK 1331
Có TK 331

Bài viết : “Hướng dẫn hạch toán hàng hóa thiếu, thừa chờ xử lý “

Các từ khóa liên quan: Cách hạch toán hàng hóa thiếu chờ xử lý, hạch toán hàng hóa thừa chờ xử lý, cách hạch toán hàng hóa biếu tặng.

Có thể bạn quan tâm:  Quy định về việc lập hóa đơn GTGT
Theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn GTGT cụ thể như sau.
Khi lập hóa đơn GTGT phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Trên hoá đơn GTGT phải:
– Ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.
– Đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Không được tẩy xóa, sửa chữa;
– Phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ;
– Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên
– chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).
– Hoá đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải
được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.
– Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Xem thêmLưu ý khi đóng sổ kế toán tránh bị sai sót

  • Related Posts

    Thêm bình luận