Hướng dẫn hoạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

Hướng dẫn hoạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

Hướng dẫn hoạch toán hóa đơn về trước hàng về sau – Trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau thì xử lý như thế nào? Có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý không? Có vi phạm gì không? Có bị phạt theo chế tài nào không?

huong-dan-hoach-toan-hoa-don-ve-truoc-hang-ve-sau

( Hình ảnh: Hướng dẫn hoạch toán hóa đơn về trước hàng về sau)

Xem thêm:
Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo thông tư 200
+ Cho mượn tài sản, hàng hóa có phải xuất hóa đơn không?

A. Căn cứ văn bản pháp lý:
– Tại Điều 8, khoản 1 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thời điểm giao hàng
– Tại Khoản 2a, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn
– Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC quy định về xử phạt vi phạm khi lập hóa đơn không đúng thời điểm
– Tại Khoản 7a Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm b, Khoản 1, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ

B. Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau:
**Các Trường hợp và tình huống cụ thể được xem là hàng về trước hóa đơn về sau
– Mua hàng ngày 01/01/2017 có phiếu xuất kho, biên bản giao hàng bên bán và ký tá hợp đồng đầy đủ ngày 26/12/2016 nhưng bên Bán chưa xuất hóa đơn tại tháng 01/2017 mà đến tháng 05/2017 mới xuất hóa đơn GTGT
– Mua hàng ngày 01/01/2017 có phiếu xuất kho, biên bản giao hàng bên bán và ký tá hợp đồng đầy đủ ngày 26/12/2016 bên Bán đã xuất hóa đơn tại tháng 01/2017 nhưng đến tháng 05/2017 bên Mua mới nhận được hóa đơn GTGT
– Bên Mua hàng đã bán hàng A tại tháng 1/2017 nhưng lại không có mặt hàng bán trong kho và có mặt hàng bán đó tại tháng 5/2017 (hóa đơn, biên bản giao hàng), nên bên mua hàng đưa hàng đó về tháng 1/2017 để có giá vốn

1. Căn cứ vào phiếu nhập kho hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế
Nợ 152, 153, 156… Số lượng nhập x Giá tạm tính
Có 111, 112, 331… Số lượng nhập x Giá tạm tính

Bài viết: Hướng dẫn hoạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

2. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn để hạch toán
   – Nếu giá mua = Giá tạm tính
Nơ TK133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn.
Có Tk 111, 112, 331…… Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất
  – Nếu giá mua > Giá tạm tính
+ Phản ánh thuế
Nợ TK133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn.
Có TK 111, 112, 331….. Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất
+ Điều chỉnh tăng
Nợ TK 152, 156….Số lượng x (Giá mua – Giá tạm tính)
Có TK 111, 112, 331….. Số lượng mua x (Giá mua – Giá tạm tính)
  – Nếu giá mua < Giá tạm tính
+ Phản ánh thuế:
Nợ TK 133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn.
Có TK 111,112,331….. Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất
+ Điều chỉnh giảm:
Nợ TK 111,112,331…. Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)
Có TK 152, 156 …..Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)

C. Cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau
1. Căn cứ vào hóa đơn các bạn hạch toán như sau:
+ DN kê khai theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK 151 : Hàng mua đang đi đường (Giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.
Có TK 111, 112, 331… (Tổng giá thanh toán)
+ DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
Nợ TK 151 : (Tổng giá thanh toán)
Có TK 111, 112, 331,. . .

2. Khi hàng về nhập kho, căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho:
Nợ TK 152, 153, 156 :
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

3. Lưu ý một vài trường hợp sau:
+ Khi hàng về sau nhưng không nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế tại phương tiện, tại kho người bán, tại bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán; hoặc
Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.
+ Khi hàng về sau nhưng bị hao hụt, mất mát, căn cứ vào biên bản, kế toán phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt:
Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

Bài viết: Hướng dẫn hoạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

Bạn có thể quan tâm: Thuế môn bài có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?
** Căn cứ theo điều 17 của TT 156/2013/TT-BTC thì Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm. Đối với những dn đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.
– Nếu dn không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ làm ảnh hưởng đến bậc thuế số thuế Môn bài phải nộp thì chúng ta chỉ phải nộp tiền thuế thôi và hạn nộp tiền là ngày 30/1.
***Cách định khoản thuế môn bài
+ Khi tính và nộp thuế môn bài:
Nợ TK 642
Có TK 3338
+ Khi nộp thuế môn bài vào Ngân sách nhà nước:
Nợ TK 3338
Có TK 111, 112

  • Related Posts

    Thêm bình luận