Hướng dẫn kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng chiết khấu thương mại

Hướng dẫn kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng chiết khấu thương mại

Hướng dẫn kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng chiết khấu thương mại – Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại. Các trường hợp chiết khấu thương mại ra sao? Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng trường hợp khác nhau.

(Hình ảnh: Hướng dẫn kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng chiết khấu thương mại)

(Hình ảnh: Hướng dẫn kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng chiết khấu thương mại)

Xem thêm:
Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý
+ Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%

1. Những trường hợp viết hóa đơn chiết khấu thương mại

** Căn cứ theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

– Trường hợp 1: 

Cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

– Trường hợp 2:

DN mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, khoản chiết khấu thương mại được trừ trên hóa đơn vào kỳ bán hàng lần sau hoặc kỳ bán hàng cuối cùng, thì số tiền chiết khấu của các hóa đơn mua lần trước được điều chỉnh giảm trên hóa đơn mua lần kế tiếp hoặc lần sau cùng.

– Trường hợp 3:

DN mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình giảm giá, chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì người bán được lập hoá đơn điều chỉnh và bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng chiết khấu thương mại

2. Hướng dẫn cách kê khai thuế chiết khấu thương mại

** Căn cứ theo công văn Số 9794/CT-TTHT và Theo khoản 22 điều 7 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn kê khai thuế GTGT Chiết khấu thương mại:

– Trường hợp 1 (bên trên): Các bạn kê khai theo các hóa đơn GTGT thông thường.

– Trường hợp 2:
Không được ghi âm trên Bảng kê đầu vào hoặc đầu ra của kỳ lập hóa đơn giảm trừ chiết khấu hoặc điều chỉnh lại thuế đầu vào hoặc đầu ra của các kỳ kê khai thuế GTGT của các hóa đơn mua hàng và bán hàng lần trước được chiết khấu.
– Các bạn kê khai hoá đơn này như hoá đơn bình thường (Vì số tiền chiết khấu đã giảm rồi, trên hoá đơn là số tiền đã giảm)

– Trường hợp 3:
* Căn cứ vào hóa đơn GTGT điều chỉnh các bạn kê khai vào kỳ hiện tại cụ thể như sau:
+ Công ty bán ra: Kê khai âm vào Chỉ tiêu 29 -> 33 hoặc trừ đi số tiền tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điều chỉnh.
+ Công ty mua vào: Kê khai âm vào Chỉ tiêu 23 -> 25 hoặc trừ đi số tiền tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tháng hoặc quý nhận hóa đơn điều chỉnh.

Bài viết: Hướng dẫn kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng chiết khấu thương mại
học-kế-toán-thực-hành
Bạn có thể quan tâm: Bạn biết kế toán công nợ là gì?
– Kế toán công nợ là một phần hành kế toán khá quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của một doanh nghiệp, liên quan đến các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả.
– Việc quản lý công nợ tốt không chỉ là yêu cầu mà còn là vấn đề cần thiết ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
– Tùy vào đặc điểm, loại hình sản xuất kinh doanh, quy mô, ngành nghề kinh doanh, trình độ quản lý trong doanh nghiệp và trình độ kế toán để tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp. Tổ chức công tác kế toán công nợ góp phần rất lớn trong việc lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tags từ khóa: chiết khấu thương mại có tính thuế không – kê khai hóa đơn chiết khấu thanh toán – cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại – cách hạch toán chiết khấu thương mại – xuất hóa đơn chiết khấu riêng – chiết khấu hóa đơn là gì – cách viết hóa đơn chiết khấu thanh toán – chiết khấu thương mại có phải đăng ký

  • Related Posts

    Thêm bình luận