Hướng dẫn công việc kế toán xây dựng chi tiết

Hướng dẫn công việc kế toán xây dựng chi tiết

Hướng dẫn công việc kế toán xây dựng chi tiết ( có tặng file Excel kế toán xây dựng cuối bài )Mô tả công việc hằng ngày kế toán xây dựng cơ bản một cách cụ thể. Theo cộng đồng kế toán thì “Kế toán xây dưng rất đặc thù nên khó hơn khi làm kế toán thương mại dịch vụ hay sản xuất” . Vậy công việc của kế toán xây dựng cụ thể cần làm những gì ?

Hướng-dẫn-công-việc-của-kế-toán-xây-dựng-chi-tiết

(Hình ảnh: Hướng dẫn công việc kế toán xây dựng chi tiết)

A. Bạn biết kế toán xây dựng có những đặc điểm gì?

– Khi doanh nghiệp trúng thầu  đã có giá trị, khối lượng tham gia thầu công trình, kế toán dựa vào dự toán  tiến hành bóc tách chi phí để hạch toán. Việc bóc tách chi phí nhằm mục đích hiểu rõ được chi phí trong dự toán để hạch toán đúng.

– Mỗi một công trình, hạng mục đi kèm có một dự toán riêng. Từ đó tách chi phí cho từng công trình, điểm khác biệt với hạch toán trong thương mại là chi phí của công trình nào thì kế toán phải tập hợp  vào giá trị công trình đó.

– Tập hợp các loại chi phí cấu thành nên giá thầu công trình bằng hoặc gần bằng giá trên bản dự toán do bộ phận kỹ thuật cung cấp. Kế toán xác định giá vốn đưa vào hạch toán cho công trình đó theo từng khoản mục chi phí.

– Chi phí của công trình được chia theo khoản mục là : Nguyên vật liệu chính, Nhân công, Máy thi công, Chi phí quản lý chung

+ Với chi phí nguyên vật liệu: Căn cứ vào định mức tiêu hao trong dự toán, để bóc ra khối lượng các loại vật tư thiết bị tiêu hao và xuất cho công trình

+ Với chi phí nhân công: Căn cứ vào khối lượng công việc, ngày công, bậc thợ để xác định số lao động, tiền lương theo công trình và thời gian thực hiện của từng công trình

+ Với chi phí máy thi công: Căn cứ vào loại máy, ca máy để tính tiêu hao nhiên liệu, lương công nhân, và khấu hao máy móc

+Chi phí quản lý chung: Tập hợp và phân bổ cho từng công trình theo tỷ lệ nguyên vật liệu chính, hoặc theo nhân công

– Do đặc điểm của kế toán xây dựng, khi xây dựng công trình phụ thuộc vào địa điểm xây dựng nên giá xây dựng mỗi nơi một khác nhau. Kế toán xây dựng phải áp dụng đúng giá cho mỗi công trình ở mỗi tỉnh là khác nhau và căn cứ vào dự toán để xác định tiêu hao vật tư, ngày công… chứ không xác định theo giá trị

– Công trình xây dựng thường kéo dài qua nhiều kỳ kế toán nên tập hợp chi phí phải theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, cũng như vật tư xuất cho từng công trình.

– Khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình

– Công trình hoàn thành phải có biên bản nghiệm thu từng hạng mục hoặc  toàn bộ công trình

– Khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình thì phải xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành.

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn công việc kế toán xây dựng chi tiết.

B. Công việc kế toán cần làm những gì?

– Xuất hoá đơn
– Theo dõi công nợ nhà thầu phụ, kiểm tra chứng từ hoá đơn
– Theo dõi hợp đồng, lưu trữ hồ sơ
– Theo dõi giải chi công trình
– Căn cứ vào bảng bóc tách khối lượng công việc và vật tư tiêu hao để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào theo định mức xây dựng
– Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế
– Theo dõi chi phí máy, nhân công máy theo từng công trình
– Theo dõi chi phí dở dang của từng công trình, hạng mục
– Theo dõi doanh thu hoàn thành của từng công trình, hạng mục
– Tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hạng mục công trình
– Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình
– Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, dự toán, quyết toán, biên bản nghiệm thu bàn giao… một cách khoa học.
– Có khả năng giải trình số liệu của từng công trình, hạng mục với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.
– Kiểm tra các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất mát, hư hỏng…
– Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giá thành, hạng mục công trình từng loại sản phẩm, đề xuất khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả.
– Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác xây dựng đã hoàn thành. Định kỳ kiểm kê và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định.
– Lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành công trình xây lắp, cung cấp chính xác kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý của Giám đốc
– Lập báo cáo thuế tháng, quý, và lập báo cáo tài chính cuối năm
– Lập BCTC nội bộ phục vụ yêu cầu quản lý của cấp trên.

Bài viết: ” Hướng dẫn công việc kế toán xây dựng chi tiết ”

Có thể bạn quan tâm: File excel kế toán xây dựng:

Lưu ý, khi sử dụng file :
– Đối với phiếu nhập mua xuất thẳng thì gia xuất = giá nhập, tức lấy theo giá đích danh
– Đối với phiếu xuất kho, file excel này không tự động tính giá vốn (giá xuất), người sử dụng phải tự tính giá vốn để nhập giá vào
– Các báo cáo được link công thức tự động

Download tài liệu

  • Related Posts

    Thêm bình luận