Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào  Để lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT thì bạn phải lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phụ lục 01-2/GTGT để lấy số liệu trên tờ khai. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết  các bạn lập bảng phụ lục 01-2/GTGT theo thông tư 119/2014/TT-BTC.

huong-dan-lap-bang-ke-hang-hoa-dich-vu-mua-vao-theo-phu-luc-01-2-gtgt

Theo khoản 2 điều 14 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:
“Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.
– DN phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.
– DN kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.”

1. Các hoá đơn, chứng từ KHÔNG kê khai vào bảng kê 01-2/GTGT:
– Hoá đơn bán hàng thông thường (Là hoá đơn mà DN bạn mua của các DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, Hoá đơn này, được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.)
– Hoá đơn GTGT nhưng không chịu thuế GTGT.
– Hoá đơn GTGT nhưng không đủ điều kiện khấu trừ.
2.Các hoá đơn, chứng từ kê khai vào bảng kê 01-2/GTGT:
– Hoá đơn GTGT mua vào.
– Chứng từ biên lai nộp thuế

Bạn đang xem “Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào  “
3. Cách kê khai trên Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/GTGT của tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT 
DÒNG SỐ 1: “Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ”
– Nếu Công ty bạn kinh doanh bán hàng chịu thuế GTGT ( Tức là khi bán hàng mà xuất hóa đơn GTGT chịu thuế 0%, 5%, 10% ) thì toàn bộ hóa đơn mua vào hợp pháp, phục vụ cho SXKD thì ghi vào dòng số 1 trên bảng kê mua vào.
– Những hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì không phải kê khai vào đây.
DÒNG SỐ 2 : “Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ”:
Nếu Công ty bạn SXKD hàng hoá, dịch vụ vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT thì:
– Những hóa đơn mua vào mà phục vụ cho SXKD mặt hàng chịu thuế —> kê vào dòng số 1
– Những hóa đơn mua vào mà phục vụ cho SXKD mặt hàng không chịu thuế –> không được kê khai trên phụ lục. Mà nhập số tiền và tiền thuế (nếu có) vào Chỉ tiêu 23, 24 bên Tờ khai.
– Những hóa đơn mua vào mà phục vụ chung cho cả 02 hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế –-> kê vào dòng số 2 (Và phải phân bổ số thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ)
DÒNG SỐ 3: “Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế”:
– Dòng này các bạn không kê khai được, mà có 1 tờ khai riêng là “Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)”

Cách nhập các chỉ tiêu trên PL:
Cột (2), ghi số hoá đơn
Cột (3): Ghi ngày, tháng, năm trên hoá đơn (Phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày cuối cùng của kỳ tính thuế).
Cột (4): Ghi tên công ty bán hàng.
Cột (5): Ghi MST công ty bán hàng.
Cột (6): Giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào chưa có thuế, dòng tổng số ghi tổng cộng doanh số mua chưa có thuế GTGT.
+ Trường hợp hoá đơn mua vào là loại hoá đơn, chứng từ đặc thù, giá mua đã bao gồm thuế GTGT thì căn cứ giá mua đã có thuế GTGT để tính ra doanh số mua chưa có thuế GTGT theo công thức:

Giá mua chưa có thuế GTGT=Giá bán ghi trên hoá đơn
1 + thuế suất

Cột (7) – Thuế GTGT ghi số thuế GTGT theo hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế hoặc số thuế GTGT tính được đối với hoá đơn đặc thù.
Chú ý: Các hoá đơn chiết khấu thướng mại của kỳ trước, các hoá đơn điều chỉnh giảm do viết sai, các bạn kê khai âm vào bảng kê 01-2/GTGT bằng cách đặt dấu trừ (-) trước số tiền.

Bài viết “Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào  “

Các từ khóa liên quan: Mẫu bảng kê mua vào 01-1/gtgt excel,mẫu bảng kê mua vào bán ra 2018,bảng kê mua hàng

Có thể bạn quan tâm: Các đối tượng hàng hoá chịu thuế suất 5%

Các đối tượng hàng hoá chịu thuế suất 5% được quy định tại Điều 10 của thông tư 219/2013/TT-BTC bao gồm:
– Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt
– Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.
– Thiết bị, máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế
– Thuốc chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi
– Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập Và các loại hàng hóa dịch vụ khác
– Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi; thuỷ sản, hải sản
– Thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản (trừ gỗ, măng) chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại.
– Dịch vụ khoa học và công nghệ
– Dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp
– Sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) bao gồm: Công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất
– Sản phẩm bê tông công nghiệp
– Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý; trừ vàng nhập khẩu quy định tại Điểm 1.26, Mục II, Phần A Thông tư này và Các loại máy móc dịch vụ khác

  • Related Posts

    Thêm bình luận