Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp trên Excel - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp trên Excel

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp trên Excel. Bài viết chia sẽ tới các bạn quy trình các bước lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel, cơ sở lập bảng lưu chuyển tiền tệ là gì. Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Để tải Full File bài viết hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp trên Excel, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp trên Excel

1. Cơ sở lập bảng lưu chuyển tiền tệ

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, doanh nghiệp căn cứ bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù hợp nếu chưa có hướng dẫn cụ thể trong Thông tư này. Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải trình bày, doanh nghiệp được đánh lại số thứ tự nhưng không được thay đổi mã số của các chỉ tiêu.

Để xem chi tiết nội dung này, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải Full File về nhé.

học kế toán thực hành

2. Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel

– Hình 1: Các chỉ tiêu được đánh mã:

 • Phần I: có mã từ 1-7, mã 20 là tổng của mã từ 1-7;
 • phần II: có mã từ 21-27, mã 30 là tổng từ 21-27
 • Phần III: có mã từ 31 -36, mã 40 là tổng từ 31-36.
 • Mã 50 = mã 20+30+40
 • Mã 60: lấy số liệu của LCTT năm trước hoặc trên bảng CĐKT là mã 110 cột “số đầu năm”
 • Mã 61: Phản ánh tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo giữa niên độ. ( TK 413 )
1

Hình 1

– Hình 2: Sau khi có sổ NKC hoàn thiện, nghĩa là đã kết chuyển hết các Tài khoản và các Tài khoản từ 5-9 không có số dư như đã hướng dẫn ở các phần trước.

Các bạn chọn như dòng màu vàng, sau đó chọn mục data ở vị trí số 1 màu đỏ, tiếp đến chọn như số 2 thì dòng màu vàng sẽ có các ô mũi tên. Hai ô ở vị trí số 3 các bạn gõ dòng lệnh như vị trí số 4, của mình G7 là dòng đầu tiên nhập số liệu, G210 là dòng cuối cùng nhập số liệu ( của các bạn là khác nhé).

2

Hình 2

Hình 3: ở ô màu vàng cột “ TK nợ” các bạn bấm vào mũi tên thì nó hiện ra tất cả các tài khoản có ở cột “ TK nợ” các bạn tích vào tài khoản 111 như hình sau đó bấm “ok”

Hình 3

Hình 3

– Hình 4: Sau khi bấm “ ok” ở hình 3 thì tất cả tài khoản 111 ở cột “TK nợ” được chọn ra. Tại đây các bạn đọc nội dung các khoản thu bằng tiền mặt ( riêng thu tiền từ Ngân hàng về quỹ và ngược lại không đưa vào báo cáo dòng tiền) để đánh mã số vào cột ngoài cùng bên phải, như của mình đánh là số “ 6” vì thu hoàn ứng được đưa vào mã 6 của phần I. Cứ như vậy các bạn đọc các khoản thu bằng tiền mặt và đánh mã cho các khoản thu theo nội dung tương ứng với các mã trên lưu chuyển tiền tệ.

Hình 4

Hình 4

Hình 5: tương tự lập lại như hình 3 để chọn tài khoản 112 bên cột “ TK nợ” 

5

Hình 5

– Hinh 6: sau khi chọn tài khoản 112 thì cột “TK nợ” sẽ hiện lên tất cả các khoản thu bằng chuyển khoản, các bạn đọc nội dung và đánh mã vào cột ngoài cùng.

Như của mình đánh là:

 • Mã 31 vì thu góp vốn nằm trong mã 31 của bảng LCTT như hình 1 đã hướng dẫn,
 • Mã 1 vì thu tiền bán hàng từ hoạt động kinh nằm ở mã 01 của phần I như hình 1.
 • Mã 27 vì thu tiền lãi nằm ở mã 27 của bảng LCTT phần II.

Cứ như vậy các bạn đánh hết mã cho các khoản thu bằng chuyển khoản.

Hình 6

Hình 6

– Hình 7: Tương tự như bên cột “ TK nợ”, tại ô màu vàng cột “ TK có” các bạn bấm vào mũi tên và chọn tài khoản 111.

Hình 7

Hình 7

Bạn đang xem: “Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp trên Excel”

học kế toán thực hành

– Hình 8: sau khi bấm ok thì tất cả các khoản chi bằng tiền mặt được lọc ra. Như hình 8 của mình thì:

8

 • Đánh mã 2 vì chi cho hoạt động kinh doanh là mục 2 của phần I,
 • Đánh mã 3 vì chi lương là mục 3 của phần I
 • Đánh mã 7 vì chi các khoản bảo hiểm nằm ở mục 7 phần I
 • Đánh mã 21 vì mua sắm thiết bị nằm mục 1 phần II
 • Cứ như vậy các bạn đánh mã tất cả các khoản chi bằng tiền mặt được lọc ra ( trừ chi đi nộp tiền vào ngân hàng)

– Hình 9: Tương tự như vậy các bạn chọn tài khoản 112 ở cột “ TK có” sau đó bấm ok

Hình 9

Hình 9

– HÌnh 10: sau khi bấm ok thì tất cả các khoản chi bằng chuyển khoản được lọc ra, của mình đánh mã 2 vì các khoản thanh toán là chi cho HĐSXKD nằm ở mục 2 phần I.

Cứ như vậy các bạn đánh hết mã cho các khoản chi bằng chuyển khoản.

Hình 10

Hình 10

– Hình 11:
Sau khi đánh hết mã cho các khoản thu, chi bằng tiền mặt và chuyển khoản thì mình có các mã như hình 11.

Hình 11

Hình 11

– Hình 12: Ta chọn mã 1 để tính tổng cho tất cả các khoản đã đc đánh mã 1

Hình 12

Hình 12

– Hình 13: Sau khi chọn mã 1 thì tất cả các khoản đc đánh mã 1 sẽ có tổng ở vòng tròn màu đỏ mà đã đc đặt công thức như ở phần trước hướng dẫn

13

Hình 13

– Hình 14:
Lấy số liệu ở hình 13 điền vào mã 1 của bảng lưu chuyển tiền tệ, cứ như vậy tính tổng cho các mã đã đánh và điền vào mã tương ứng trên bảng LCTT, các mã có nội dung Thu thì ghi dương, các mã có nội dung Chi thì ghi âm.

Hình 14

Hình 14

Như vậy là đã lập xong bảng lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.
Kiểm tra lại: chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Lưu chuyển tiền tệ và bảng Cân đối kế toán bằng nhau là các bạn lập đúng.

Hình 15

Hình 15

Nguồn: Vũ Đức Hùng

Bài viết: “Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp trên Excel”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

 10 lưu ý quan trọng khi thực hiện quyết toán thuế TNCN 2016

 • Related Posts

  Thêm bình luận