Hướng dẫn lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất

Hướng dẫn lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất

Hướng dẫn lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất – Lịch nộp các loại báo cáo thuế như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN bắt đầu khi nào? Áp dụng theo quy định thông tư nào?

(Hình ảnh: Hướng dẫn lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất)

(Hình ảnh: Hướng dẫn lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất)

Xem thêm:

Nên chọn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp?

Mức xử phạt khi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

A. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất:

** Căn cứ theo Điều 10 Chương II của Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 , kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

-Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định.

**Lưu ý:

– Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

– Từ quý IV/2014 trở đi thì các bạn không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa, mà chỉ tính tiền, nếu có thì đi nộp tiền.

– Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ kê khai Thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

Update: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2018

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

– Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo

– Tờ khai quyết toán năm:

+ Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

+ Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất

B. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài mới nhất:

1. Nơi nộp tờ khai thuế môn bài:

– Nếu DN có chi nhánh: Nếu chi nhánh cùng tỉnh, thành phố thì nộp tập trung tại Công ty. Nếu khác tỉnh, thành phố thì nộp cho cơ quan thuế quản lý chi nhánh đó

– Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý DN

2. Đối với DN mới thành lập:

– Nếu mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy ĐKKD.

– DN mới thành lập hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Đối với DN đã và đang hoạt động:

– Nếu có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

– Nếu trong năm không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau.

– Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất là 31/1

C. Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất

ThángThời hạn nộpDành cho DN nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo QuýDành cho DN nộp Thuế GTGT theoTháng
120/1/2017 Tờ khai Thuế GTGT T12/2016


Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

 

30/1/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016


Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016


Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

220/2/2017 Tờ khai Thuế GTGT T1/2017


Tờ khai Thuế TNCN T1/2017 (nếu có)

320/3/2017 Tờ khai Thuế GTGT T2/2017


Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)

 

30/3/2017

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016


Quyết toán Thuế TNCN năm 2016


Báo Cáo Tài Chính năm 2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016


Quyết toán Thuế TNCN năm 2016


Báo Cáo Tài Chính năm 2016

420/4/2017 Tờ khai Thuế GTGT T3/2017


Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

30/4/2017

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

520/5/2017 Tờ khai Thuế GTGT T4/2017


Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

620/6/2017 Tờ khai Thuế GTGT T5/2017


Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

720/7/2017 Tờ khai Thuế GTGT T6/2017


Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

30/7/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

820/8/2107 Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

920/9/2017 Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

10

 

20/10/2017 Tờ khai Thuế GTGT T9/2017

Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

 

30/10/2017

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

1120/11/2017 Tờ khai Thuế GTGT T10/2017


Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

1220/12/2017 Tờ khai Thuế GTGT T11/2017


Tờ khai Thuế TNCN T11/2017  (nếu có)

Update:  Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Tháng

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT và thuế TNCN
theo Quý

DN kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo Tháng

1

20/01/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T12/2017– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/01/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN Quý IV/2017– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý IV/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

Nộp thuế môn bài năm 2018

– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý IV/2017 (nếu có)BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

Nộp thuế môn bài năm 2018

2

20/02/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T1/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3

20/03/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T2/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30//03/2018– Quyết toán Thuế TNDN & TNCN năm 2017Báo Cáo Tài Chính năm 2017– Quyết toán Thuế TNDN & TNCN năm 2017Báo Cáo Tài Chính năm 2017

4

20/4/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T3/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
02/5/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN Quý I/2018– Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT  Quý I/2018 (nếu có)

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

– Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý I/2018 (nếu có)– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

5

21/5/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T4/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6

20/6/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T5/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7

20/7/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T6/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/7/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN Quý II/2018– Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý II/2018 (nếu có)

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

– Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý II/2018– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

8

20/8/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T7/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

9

20/9/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T8/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10

20/10/2018– Tờ khai Thuế GTGT và TNCN T9/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/10/2018– Tờ khai Thuế GTGT và TNCN Quý III/2018– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

11

20/11/2018– Tờ khai Thuế GTGT và TNCN T10/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12

20/12/2018– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T11/2018– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Bài viết: Hướng dẫn lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Tải Download Lịch nộp thuếmới nhất hiện nay
Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài, báo cáo tài chính năm 2017. Các bạn tải link dưới đây để về xem chi tiết hơn.
Download tài liệu

  • Related Posts

    Thêm bình luận