Hướng dẫn quy trình kiểm tra và bàn giao chứng từ

Hướng dẫn quy trình kiểm tra và bàn giao chứng từ

Hướng dẫn quy trình kiểm tra và bàn giao chứng từ 

(Hình ảnh: Hướng dẫn quy trình kiểm tra và bàn giao chứng từ)

(Hình ảnh: Hướng dẫn quy trình kiểm tra và bàn giao chứng từ)

Bước 01:

– Lấy số dư của báo cáo tài chính (BCTC) năm trước của kế toán trước bàn giao – Lập biên bản bàn giao.

– Hồ sơ thuế ban đầu và hồ sơ thành lập doanh nghiệp – Tìm hiểu quy mô, loại hình, vốn, hình thức khấu hao, phương pháp tính giá xuất kho…..

– Sổ sách in ra chi tiết các năm: bản cứng và bản mềm

– Chú ý các tài khoản chi tiết:

+ Cân đối phát sinh

+ Tài khoản công nợ – 131,331

+ Tài khoản hàng tồn – 152,155,156,154,153 ra excel

+ Tài khoản phân bổ – 242,211,214 ra excel

Bạn đang xem: Hướng dẫn quy trình kiểm tra và bàn giao chứng từ 

Bước 02: 

– Khai báo thuế các quý: GTGT, BC26 bản cứng và bản mềm excel để lên sổ

– Hóa đơn đầu ra và đầu vào toàn bộ từ thời điểm bàn giao đến hiện tại

– Toàn bộ hợp đồng kinh tế phát sinh: lưu bìa cứng riêng : Hợp đồng mua vào , hợp đồng đầu ra ghi chú cẩn thận nội dung hồ sơ

– Tất cả những hóa đơn mua vào: sắt thép, cát, đá….

– Tập hợp toàn bộ chứng minh nhân dân của công nhân văn phòng để chuẩn bị cho tính giá thành, nếu chưa có kêu kỹ thuật ngoài công trường, báo công nhân cấp và thứ bảy hoặc cuối tuần ra công trình phát lương

– Liệt kê một bảng tổng hợp ra excel những công trình đang thi công, các sản phẩm dở dang sản xuất để tiếp tục theo dõi và tính giá thành phân bổ tiếp theo

– Chứng từ ngân hàng: liên hệ ngân hàng lấy sổ phụ nếu chưa lấy, kiểm tất cả UNC còn hay không

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: Hướng dẫn quy trình kiểm tra và bàn giao chứng từ 

học kế toán thực hành

  • Related Posts

    Thêm bình luận