Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST cá nhân – Lao động thời vụ chưa có MST thì có được khấu trừ thuế hay không? Trường hợp cá nhân chưa có MST do doanh nghiệp chưa đăng ký cho người lao động thì có được tính vào chi phí  hợp lý ? Người lao động có bị ảnh hưởng gì không? Cá nhân sau khi khai thuế TNCN có số thuế nộp thừa thì có được hoàn thuế như những cá nhân có MST không? Nếu không thì số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đó được xử lý như thế nào?

huong-dan-quyet-toan-thue-tncn-doi-voi-nguoi-chua-co-mst-ca-nhan

( Hình ảnh: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST cá nhân)

Xem thêm:
Lưu ý khi quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
Điểm mới về thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Căn cứ pháp lý
– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;
– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014;
– Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
– Tại khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC và Công văn 801/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT
– Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013;

2. Các khoản giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST.
a. Giảm trừ cho bản thân: Cá nhân không có MST được giảm trừ cho bản thân với mức là 9 triệu đồng/ tháng giống như cá nhân có MST.
b. Giảm trừ cho người phụ thuộc
– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
– Nếu cá nhân chưa có MST khi khai thuế hoặc quyết toán thuế TNCN sẽ không được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

3. Hoàn thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST.
– Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có MST tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế

Bạn đang xem: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST cá nhân

– Những cá nhân không có MST thì không được xin hoàn thuế mà để bù trừ vào năm sau khi phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Kết luận: Quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST có những điểm lưu ý sau:
+ Cá nhân phải tự đi quyết toán thuế mà không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay.
+ Cá nhân không được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
+ Cá nhân không được hoàn thuế đối với số thuế TNCN nộp thừa mà chỉ được bù trừ vào năm sau khi có số thuế TNCN phát sinh.

4. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST.
– Cá nhân không có MST không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế TNC thay mà phải tự đi quyết toán thuế với cơ quan thuế.
– Nếu cá nhân đó chỉ có một nguồn thu nhập trong năm tại dn thì dn khai quyết toán thuế đối với cá nhân phát sinh thu nhập tại dn thì dn không tích vào ô ủy quyền quyết toán thuế.

Bài viết: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST cá nhân

Bạn có thể quan tâm: Những Công Văn Quyết Toán Thuế TNCN 
Trong giữa tháng 02/2017, Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục thuế tỉnh An Giang đã có Công văn hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016. Cụ thể như sau:
+ Công văn số 5286/CT-TNCN: quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế người phụ thuộc.
+ Công văn số 6046/CT-TNCN để đính chính sai sót trong việc soạn thảo Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017.
+ Công văn số 242/CT-TNCN ngày 15/02/2017 của Cục thuế tỉnh An Giang về việc nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016.

  • Related Posts

    Thêm bình luận