Hướng dẫn sửa lỗi "Tờ khai không đúng định dạng với XSD" - Sai dữ liệu tại dòng 102, 122, 445 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn sửa lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD” – Sai dữ liệu tại dòng 102, 122, 445

Hướng dẫn sửa lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD” – Sai dữ liệu tại dòng 102, 122, 445. Cụ thể từng dòng như sau:

huong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd-sai-du-lieu-tai-dong-102-122-445

Hình ảnh: Hướng dẫn sửa lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD” – Sai dữ liệu tại dòng 102, 122, 445

Đầu tiên, các bạn cài đặt phần mềm sửa lỗi Notepad++

==>> Xem chi tiết tại đây: Phần ềm soạn thảo mã nguồn Notepad++

Sau khi download các bạn mở file cài đặt ứng dụng => Next…..Install cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.
– Cách sử dụng: Người nộp thuế click chuột phải vào file XML được kết xuất ra từ phần mềm HTKK 3.3.0 => Chọn Edit with Notepad++

– Tìm đúng số dòng cần tìm (dòng 21), bạn nhìn ở cột bên trái

1. Tờ khai không đúng định dạng với XSD – Dữ liệu sai tại dòng: 102.

Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonDKiTiepSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue. gdt. gov .vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected.

Người nộp thuế mở tờ khai bằng Notepad++ và sửa như sau:

sua-dong-102

2. Tờ khai không đúng định dạng với XSD -Dữ liệu sai tại dòng 122 – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’.  

Lỗi này thường xảy ra khi NNT lập tờ khai quyết toán thuế TNCN để trống chỉ tiêu 19 “Số thuế TNCN đã khấu trừ”. Chỉ tiêu này bắt buộc phải nhập. Vì vậy nếu cá nhân đó chưa khấu trừ thuế TNCN thì phải để số tiền là 0 (không được bỏ trống). 

sua-loi-dong-122

3. Tờ khai không đúng định dạng với XSD – Dữ liệu sai tại dòng: 445 – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘0.00’ is not a valid value for ‘integer’.

Người nộp thuế gặp lỗi này khi nộp tờ khai báo cáo tài chính theo định dạng XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi bằng Notepad++, tìm tới dòng bị lỗi và sửa giá trị 0.00 thành 0 rồi lưu lại và nộp tờ khai.

Bài viết: “Hướng dẫn sửa lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD” – Sai dữ liệu tại dòng 102, 122, 445″

hoc-ke-toan-thuc-hanh

  • Related Posts

    Thêm bình luận