Hướng dẫn sửa lỗi "Tờ khai không đúng định dạng với XSD" - Sai dữ liệu tại dòng 92 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn sửa lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD” – Sai dữ liệu tại dòng 92

Hướng dẫn sửa lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD” – Sai dữ liệu tại dòng 92. Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonHetGTriSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue. gdt. gov .vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected.

huong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd-sai-du-lieu-tai-dong-92

Hình ảnh: Hướng dẫn sửa lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD” – Sai dữ liệu tại dòng 92

Lỗi này có 2 nguyên nhân sau:

– Do NNT khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”. Vì vậy, người nộp thuế (NNT) vui lòng xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ khai và nộp bình thường.

– Đối với cách doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn muốn sử dụng tiếp hóa đơn cũ để tiết kiệm chi phí, NNT sẽ phải khai trên phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”. Nhưng do phần mềm HTKK 3.3.0 đang bị lỗi, NNT có thể khắc phục theo 2 cách:
+ Tiến hành kê khai trực tuyến trên website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn
+ Tiến hành sửa file XML: Thêm các thành phần vào giữa cặp thẻ như hình dưới rồi lưu lại và nộp tờ khai.

sua-loi-92

Bài viết: “Hướng dẫn sửa lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD” – Sai dữ liệu tại dòng 92″

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Mục đích của quản trị hàng tồn kho”

Có 2 mục đích chính:

Làm đủ lượng hàng tồn kho sẵn có: mục đích chính là đảm bảo hàng tồn kho sẵn có theo yêu cầu trong mọi thời điểm. Vì sự thiếu hụt và dư thừa hàng tồn kho đều chứng tỏ cho sự tốn kém trong tổ chức điều hành. Trường hợp thiếu hụt hàng tồn kho thì dây chuyền sản xuất sẽ bị gián đoạn. Hậu quả là việc sản xuất giảm đi hoặc không thể sản xuất.

Kết quả là việc kinh doanh giảm sút dẫn đến giảm doanh thu, giảm lợi nhuận và tệ hơn là thua lỗ. Mặt khác, sự dư thừa hàng tồn kho cũng có nghĩa làm kéo dài thời gian sản xuất và phân phối luồng hàng hóa. Điều này có nghĩa là khoản tiền đầu tư vào hàng tồn kho nếu được đầu tư vào nơi khác trong kinh doanh, thì nó sẽ thu lại được một khoản nhất định. Không chỉ vậy, nó cũng sẽ làm giảm các chi phí thực hiện và làm tăng lợi nhuận.

Giảm thiểu chi phí và đầu tư cho hàng tồn kho: liên quan gần nhất đến mục đích trên đó là làm giảm cả chi phí lẫn khối lượng đầu tư vào hàng tồn kho. Điều này đạt được chủ yếu bằng cách đảm báo khối lượng cần thiết hàng tồn kho trong tổ chức ở mọi thời điểm.

Điều này có lợi cho tổ chức theo hai cách. Một là khoản tiền không bị chặn khi hàng tồn kho chưa được sử dụng tới và có thể được sử dụng để đầu tư vào những nơi khác để kiếm lời. Hai là nó sẽ làm giảm các chi phi thực hiện, đồng thời sẽ làm tăng lợi nhuận.

  • Related Posts

    Thêm bình luận