Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu mới nhất

Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu mới nhất

Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu mới nhất – Doanh nghiệp mới thành lập, muốn làm thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu cho DN, thì cần giấy tờ gì? Hồ sơ bao gồm những giấy tờ gì?

( Hình ảnh: Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu mới nhất)

( Hình ảnh: Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu mới nhất)

Xem thêm:

Muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp thì phải nhớ những điều này, không thì khỏi có tiền

Hướng dẫn về quy định bảo hiểm mới nhất

A.Thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN đối với đơn vị tham lần đầu:

1. Đơn vị sử dụng lao động cần chuẩn bị những thủ tục sau:

– Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.
– Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.
– Hai (02) Bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS (theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH)
– Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH), kèm theo:thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu
+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
+ Phương thức trả lương cho người lao động.

2. Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị gồm:

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS (theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH)
– 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
– Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
– Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

3. Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung gồm:

– Văn bản giải trình của đơn vị (Mẫu D01b-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH)

Bạn đang xem: Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu mới nhất
– 02 bản Bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN – nếu có (Mẫu D02b-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH)
– Văn bản xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền – nếu có (Bản sao)
=> Lưu ý: Đơn vị phải lưu Hợp đồng lao động; Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

 

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Nơi nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH., riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet… ( bằng IMS, bằng USB, bằng email)
– Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại sau đó chuyển hồ sơ cho phòng Thu.
– Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng Cấp sổ, thẻ.
– Phòng Cấp sổ thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
– Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)
=> Chú ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.
B. Đối với đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến, hồ sơ bổ sung:
Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (Mẫu C12-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH)
=> Lưu ý: Đơn vị có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền bảo hiểm phải đóng (hoặc số tiền bảo hiểm một tháng tham gia của toàn bộ người lao động trong danh sách) trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận hồ sơ để được cấp thẻ BHYT.

C. Trường hợp có sự thay đổi về số lượng lao động DN cần làm thủ tục sau:

1. Giảm lao động:

– Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).
– 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
– Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.
– Sổ BHXH.

Bài viết: Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu mới nhất
– Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết)

2. Tăng lao động:

– 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS.
– 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

 

D. Tỷ lệ đóng Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN:

– Hàng tháng, DN phải nộp cho Quỹ BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ đóng là 32,5 %
Trong đó:
– Người sử dụng lao động đóng 22%.
Trong đó: (18% : BHXH, 3% : BHYT, 1% : BH thất nghiệp).
– Người lao động đóng 10,5%
Trong đó: (8%: BHXH, 1,5%: BHYT và 1%: BHTN).

E. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN:

– Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa để tính mức đóng BHXH là 20 lần mức lương cơ sở.
– Mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.
– Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa để tính mức đóng BHTN là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Bài viết: Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu mới nhất

Bạn  có thể quan tâm: Tổng hợp văn bản pháp quy hiện hành về bảo hiểm thất nghiệp

1. Luật việc làm 38/2013/QH11 quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.
2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 về bảo hiểm thất nghiệp

3. Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

4. Quyết định 828/QĐ-BHXH Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN

5. Quyết định 959/QĐ-BHXH Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

  • Related Posts

    Thêm bình luận