Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế Thu nhập cá nhân TNCN 2019 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế Thu nhập cá nhân TNCN 2019

Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế Thu nhập cá nhân 2019 Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan nhà nước hoàn trả khoản tiền thuế mà cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước mà còn dư.Vậy điều kiện hoàn thuế TNCN là  gì? Hồ sơ và thủ tục hoàn thuế TNCN như thế nào? Để giải đáp các thắc mắc trên  mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

 

huong-dan-thu-tuc-hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn-2019I. Điều kiện hoàn thuế TNCN:
Căn cứ theo điều 26 và điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:
1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế (thời điểm đề nghị hoàn thuế).
2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua Doanh nghiệp.
Doanh nghiệp thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.
4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
-> Do đó, đối với các cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế thì nộp sau ngày hết hạn nộp Tờ khai Quyết toán cũng không sao nhé.
Như vậy: Cá nhân muốn hoàn thuế Thu nhập cá nhân là:
– Cá nhân nộp thừa tiền thuế TNCN (Nghĩa là: Trong năm cá nhân đó đã tạm nộp số tiền thuế lớn hơn số tiền thuế TNCN phải nộp sau khi Quyết toán)
– Tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN (Tờ khai Quyết toán thuế TNCN) phải có MST cá nhân.
– Có đề nghị hoàn thuế TNCN.

Bạn đang xem bài viết: “Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế Thu nhập cá nhân TNCN 2019”

2.Hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân:

Theo Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), hồ sơ hoàn thuế TNCN được thực hiện như sau:
– Trường hợp 1: Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (Doanh nghiệp) thực hiện uỷ quyền quyết toán thuế TNCN.
Hồ sơ hoàn thuế TNCN gồm:
– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
– Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.
Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

3.Trình tự thủ tục nộp hồ sơ

Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ người nộp thuế) hoặc gửi qua đường bưu điện và tiếp nhận qua giao dịch điện tử.
Bước 2: Cơ quan thuế phân loại hồ sơ.
Bước 3: Cơ quan thuế thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
+ Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau.
+ Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
Bước 4: Bộ phận pháp chế thuộc Tổng cục Thuế, Phòng thuộc Cục Thuế, Đội thuộc Chi cục Thuế sẽ thực hiện chức năng thẩm định pháp chế về thuế.
Bước 5: Căn cứ kết luận kiểm tra hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế thì Thủ trưởng cơ quan thuế duyệt hồ sơ hoàn thuế, ký quyết định hoàn thuế. Sau đó, chuyển quyết định hoàn thế đến các bộ phận có liên quan cơ quan thuế và lưu trữ theo chế độ quy định. Bộ phận “một cửa” trả kết quả giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế đến nhận trực tiếp tại cơ quan thuế theo phiếu hẹn trả kết quả.

4.Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế:
Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định:
– Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

Bài viết: ” Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế Thu nhập cá nhân TNCN 2019″

Các từ khóa liên quan: Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online,hồ sơ hoàn thuế tncn 2019,cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân 2019

Có thể bạn quan tâm:   Khái niệm hoàn thuế xuất, nhập khẩu.
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam .
Hoàn thuế là trả lại thuế cho đối tượng nộp thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế nhưng sau đó có quyết định miễn giảm thuế, cụ thể trong các trường hợp được quy định theo pháp luật.

  • Related Posts

    Thêm bình luận