Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý

Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý

Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý – DN mới thành lập và mức doanh thu như thế nào thì được kê khai theo tháng hay quý? Kê khai tháng hoặc quý có cần lập thủ tục gì hay không? Thời điểm áp dụng văn bản pháp lý nào quy định kê khai theo tháng quý? Đối tượng kê khai theo tháng và quý có gì khác nhau?

 ** Góc Khóa Học: Nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thuế theo thông tư mới nhất, với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình nhằm truyền đạt cho học viên tham gia khóa học kế toán thuế có trải nghiệm cụ thể hơn – có kinh nghiệm làm với kế toán thuế tại tphcm. Đặc biệt, bạn có thể tham gia lớp học kế toán thuế để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại trung tâm.

(Hình ảnh: Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý)

(Hình ảnh: Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý)

***Giai đoạn từ 01/7/2013 theo Công văn Số 8355/BTC-TCT Hướng dẫn về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

A. Về khai thuế GTGT theo quý

1. Đối tượng khai thuế GTGT theo quý:

– Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
– Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.
– Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay kê khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
– Người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì không phải kê khai thuế GTGT tháng 7/2013 mà thực hiện kê khai quý III/2013 chậm nhất là ngày 30/10/2013. Nếu không đủ điều kiện khai theo quý thì thực hiện khai thuế GTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/8/2013 theo quy định hiện hành.
= > Người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 7/2013.

2. Thời kỳ khai thuế theo quý:

– Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.

Bạn đang xem: Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý

3. Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý:

– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

***Giai đoạn: từ tháng 10/2014 đến nay áp dụng theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

B. Đối tượng kê khai thuế GTGT:

1. Theo quý:

Kê khai thuế GTGT theo quý áp dụng với những DN có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
*Lưu ý: DN mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.
** Ví dụ 1: DN A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2017 thì năm 2017 DN A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. DN căn cứ vào doanh thu của năm 2017 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2018 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.
** Ví dụ 2: DN B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2016 thì năm 2016, 2017 DN B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. DN căn cứ vào doanh thu của năm 2017 để xác định năm 2018 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

2. Theo tháng:

– Kê khai thuế GTGT theo tháng áp dụng với những DN có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng.
=> Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

C. Thời kỳ khai thuế GTGT:

– Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trong năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.
** Ví dụ 3: DN D năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2014 do DN kê khai hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì DN D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Bài viết: Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý
=> Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.
** Ví dụ 4: DN E năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ đồng so với số liệu kê khai là 52 tỷ đồng, thì năm 2016 DN E thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
** Ví dụ 5: DN G năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, DN G tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì năm 2016 DN G thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
=> Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.
=> Đối với các DN đã áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

D. Cách xác định doanh thu làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT:

– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
– Người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.
=> Kê khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang kê khai theo tháng:
– Nếu DN đủ điều kiện (tức là doanh thu < 50 tỷ) và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang kê khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 07/GTGT. Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
**Lưu ý: DN có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý để thực hiện khai thuế.

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 219/2013/TT-BTC

– Sản phẩm trồng trọt ; Sản phẩm là giống vật nuôi; Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển; Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản; Sản phẩm nhân tạo

– Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê
– Bảo hiểm nhân thọ
– Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán
– Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y; Dịch vụ bưu chính, viễn thông; Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa
– Duy tu, sửa chữa, xây dựng
– Dạy học, dạy nghề
– Phát sóng truyền thanh, truyền hình
– Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo
– Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; Chuyển giao công nghệ; Chuyển quyền sử dụng đất
– Hàng hoá thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu
– Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
– Hàng nhập khẩu và hàng hoá; Hàng hóa chuyển khẩu; Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng; Hàng hóa, dịch vụ của họ
– Các hàng hóa, dịch vụ khác

Tags từ khóa: thời hạn kê khai thuế gtgt theo quý – mẫu 07/gtgt thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế gtgt từ quý sang tháng theo tt 151 – doanh nghiệp mới thành lập 2017 kê khai thuế theo tháng hay quý – đăng ký kê khai thuế theo quý – kê khai thuế theo quý gồm những gì – thông tư 151 về thuế gtgt – kê khai thuế gtgt theo quý từ 1/7/2013 – doanh nghiệp mới thành lập 2016 cần làm những gì

  • Related Posts

    Thêm bình luận