Hướng dẫn xử lí các chi phí không có hóa đơn Giá trị gia tăng GTGT đầu vào - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn xử lí các chi phí không có hóa đơn Giá trị gia tăng GTGT đầu vào

Hướng dẫn xử lí các chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vào Hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn GTGT đầu vào phải xử lí như thế nào?Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lí các chi phí  không có hóa đơn GTGT như chi phí mua hàng hóa, dịch vụ, chi phí thuê nhà, chi phí thuê khoán,..

huong-dan-xu-li-cac-chi-phi-khong-co-hoa-don-gia-tri-gia-tang-gtgt-dau-vao

I. Nếu mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu /năm trờ lên:
Nếu mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanhmức doanh thu từ 100 triệu /năm trờ lên:-> Thì yêu cầu Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đó phải liên hệ với Chi cục thuế nơi cư trú để kê khai, nộp thuế môn bài, thuế GTGT, TNCN -> Và Cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn bán hàng để Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh giao cho DN.
Cách xử lý để đưa vào chi phí hợp lý, DN cần chuẩn bị:
– Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ …
– Chứng từ thanh toán (Nếu trên 20tr phải chuyển khỏa, vì có hóa đơn)
– Hóa đơn bán hàng (Mua của chi cục thuế)
– Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ, ….
Ví dụ
– DN bạn đi mua văn phòng phẩm của hộ, cá nhân kinh doanh mà có Doanh thu từ 100tr/năm trở lên:
-> Thì phải có hóa đơn bán hàng (+) 1 bộ hồ sơ như trên để được đưa vào chi phí.

II. Nếu DN mua hàng hoá, dịch vụ, tài sản của:
– Mua hàng hóa của người dân tự sản xuất, đánh bắt, khai thác...
– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh.
– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ, Cá nhân kinh doanh có mức doanh thu < 100 triệu /năm
Cách xử lý để đưa vào chi phí hợp lý, DN cần chuẩn bị:
– Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ.
– Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được (Vì không có hóa đơn).
– Biên bản bàn giao hàng hóa.
– Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC).
– Bảng kê 01/TNDN các bạn lập theo quy định bên trên nhé và lập khi mua hàng (khi bàn giao hàng hóa).
“Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP truyền thông VMG phát sinh hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra thì Công ty lập Bảng kê (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) kèm theo chứng từ thanh toán để hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.
Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với giá trị mua hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên.”
(Trích Công văn số 37303/CT-TTHT ngày 4/6/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội)
Ví dụ:
– DN bạn đi mua hàng nông sản, thủy sản của Người dân tự sản xuất, đánh bắt-> Không phân biệt doanh thu trên hay dưới 100 triệu/năm.
=> Các bạn chỉ cần làm 1 bộ hồ như trên là được đưa vào chi phí.

III. Chi phí thuê nhà của cá nhân:

Theo khoản 2.5 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC
– Nếu DN thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.
– Nếu DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
– Nếu DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.
Như vậy:
1. Nếu trên hợp đồng thể hiện là bên DN chịu thuế thay:
– Nếu mức thuê < 100tr/năm thì DN cần chuẩn bị: Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán
– Nếu mức thuê từ 100tr trở lên thì Dn cần chuẩn bị: Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán, Chứng từ kê khai và nộp thuế thay chủ nhà
2. Nếu trên hợp đồng thể hiện là Cá nhân chịu thuế.
– Dù là trên hay dưới 100tr thì Dn chỉ cần chuẩn bị: Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán.

III.Chi phí thuê nhóm nhân công thi công lắp đặt:
Theo Công văn số 56620/CT-TTHT ngày 21/8/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội:
chi-phi-nhom-nhan-cong-thi-cong-lap-dat
Cụ thể: DN bạn thuê dịch vụ xây dựng của 1 đội nhân công (có 1 người đứng ra làm đội trưởng)
– Nếu đội trưởng là người đại diện (theo ủy quyền) thì DN khấu trừ 10% thuế TNCN (Cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn).
– Nếu đội trưởng là cá nhân kinh doanh thì Cá nhân đó phải mang hợp đồng, chứng từ thanh toán, biên bản nghiệm thu, CMT… lên cơ quan thuế để mua hóa đơn bán lẻ -> Sau đó thì đưa cho DN.
IV.Chi phí thuê hợp đồng giao khoán nhân công:
Theo Công văn 10132/CT-TTHT ngày 16/10/2017 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh:
chi-phi-hop-dong-thue-khoan
Theo Công văn 2547/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 của Tổng cục thuế:
“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công.
Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.
Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.”

Bài viết: “Hướng dẫn xử lí các chi phí không có hóa đơn Giá trị gia tăng GTGT đầu vào”

Các từ khóa liên quan: Mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn,bán hàng không có hóa đơn đầu vào,hóa đơn VAT,hạch toán chi phí bị loại sau quyết toán thuế

Có thể bạn quan tâm: Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận