Kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu theo quy định mới nhất

Kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu theo quy định mới nhất

Kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu theo quy định mới nhất

(Hinhf ảnh: Kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu theo quy định mới nhất)

(Hình ảnh: Kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu theo quy định mới nhất)

1. Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT của hàng nhập khẩu

** Căn cứ theo quy định tại điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, để thuế GTGT hàng nhập khẩu đủ điều kiện khấu trừ thì hồ sơ bao gồm:

– Có chứng từ nộp thuế GTGT nhập khẩu và Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Biên lại nộp thuế tại cảng.

– Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ 20 triệu trở lên – Giấy báo nợ của ngân hàng

2. Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu:

** Căn cứ vào Giấy nộp tiền NSNN và Tờ khai hải quan các bạn kê khai vào chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai thuế 01/GTGT. Cụ thể như sau:

– Chỉ tiêu 23: Giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào chưa có thuế: là trị giá tính thuế GTGT ghi trên tờ khai Hải Quan.

Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu = Giá nhập tại cửa khẩu + Thuế Nhập khẩu (nếu có) + Thuế Tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

– Chỉ tiêu 24 và 25: Thuế GTGT là tiền thuế GTGT NK ghi trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Nếu là Biên lai nộp thuế thì kê khai tương tự như trên.

Nguồn: Tin tức kế toán

Bài viết: Kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu theo quy định mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

  • Related Posts

    Thêm bình luận