Kế toán giá thành là gì? Kế toán giá thành là làm gì? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kế toán giá thành là gì? Kế toán giá thành là làm gì?

Kế toán giá thành là gì? Kế toán giá thành là làm gì? – Bất kỳ một doanh nghiệp nào đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng đều hiểu rõ tầm quan trọng của kế toán chi phí giá thành sản phẩm. Vậy Kế toán giá thành là gì và phải làm những gì trong doanh nghiệp?

(Hình ảnh: Kế toán giá thành là gì? Kế toán giá thành là làm gì?)

1. Kế toán giá thành là gì?

Kế toán giá thành là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí, hao phí về lao động sống và lao động vật hóa của DN đã bỏ ra tại thời điểm đó, liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành.

2. Kế toán giá thành là làm gì?

– Kế toán căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất, loại hình sản xuất, đặc điểm của sản phẩm, yêu cầu quản lý cụ thể của DN, để xác định đối tượng tính và phương pháp tính giá thành cho phù hợp và khoa học.

– Tiếp nhận đơn hàng và cập nhật thông tin đơn hàng, lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

Bạn đang xem: Kế toán giá thành là gì? Kế toán giá thành là làm gì?

– Hạch toán và tập hợp chi phí lương cho sản xuất vào cuối kỳ, có thể chi tiết cho từng đơn hàng, công đoạn hoặc tập hợp chung.

– Hạch toán chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí NVL phụ và chi phí bằng tiền khác.

– Trích khấu hao và phân bổ giá trị khấu hao cho sản xuất của TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước.

– Xác định số lượng, giá trị dở dang chi tiết theo kiểm kê, ước tính.

– Phân bổ chi phí lương, chi phí sản xuất chung và tính giá thành sản phẩm.

– Tổ chức lập và phân tích các báo cáo về chi phí, giá thành sản phẩm cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí, giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản trị DN ra được quyết định nhanh chóng và phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh.

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán giá thành là gì? Kế toán giá thành là làm gì?

Có thể bạn quan tâm:

Ý nghĩa của việc xác định đúng chi phí và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm:

Việc hạch toán chính xác, đầy đủ và kịp thời chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý giúp họ nắm được tình hình sử dụng vật tư, tài sản, lao động,… đánh giá được thực trạng kinh doanh thực tế của DN từ đó có những quyết định quản lý đúng đắn, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm sẽ đảm bảo cho DN tránh được lãi giả, lỗ thật và ngược lại.

Kế toán giá thành là gì? Kế toán giá thành là làm gì? Thiên Nga
Kế toán giá thành là gì? Kế toán giá thành là làm gì?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận