Kế toán ngân hàng là gì và làm những gì? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kế toán ngân hàng là gì và làm những gì?

Kế toán ngân hàng là gì và làm những gì? – Lĩnh vực ngân hàng là lĩnh vực khá nhạy cảm nên kế toán ngân hàng cũng đòi hỏi tính áp lực khá cao. Nhưng cho dù là hoạt động ở lĩnh vực nào thì bộ phận kế toán vẫn luôn giữ một vai trò rất quan trọng trong cơ cấu tổ chức.

(Hình ảnh: Kế toán ngân hàng là gì và làm những gì?)

Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính mà hoạt động cốt lõi của nó là nhận tiền gửi, cho vay và thực hiện chức năng thanh toán.

Kế toán ngân hàng là việc thu thập, ghi chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ ở ngân hàng, và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo qui định của Pháp luật.

Bạn đang xem: Kế toán ngân hàng là gì và làm những gì?

Công việc của kế toán ngân hàng:

– Thu thập, ghi chép thông tin của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.

– Kiểm tra giám sát chặt chẽ các khoản thu chi tài chính, quá trình sử dụng tài sản của ngân hàng và xã hội.

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán, đưa ra nhận xét tham mưu và đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong đơn vị.

– Tổ chức tốt việc giao dịch với khách hàng.

– Cung cấp thông tin cho Ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý nhà nước phục vụ cho sự chỉ đạo thực thi các chính sách tiền tệ, chính sách tài chính.

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán ngân hàng là gì và làm những gì?

Có thể bạn quan tâm:

Kế toán ngân hàng có gì đặc biệt so với kế toán doanh nghiệp kinh doanh sản xuất

Kế toán ngân hàng và  kế toán doanh nghiệp đều hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ kế toán. Tuy nhiên ngân hàng là một định chế tài chính nên tài sản chủ yếu của nó là tiền và các tài sản tài chính. Kế toán ngân hàng phản ánh rõ nét tình hình huy động vốn trong các thành phần kinh tế và dân cư, đồng thời sử dụng số tiền đó để cho vay…….

Tham khảo bài viết: Kế toán ngân hàng giống và khác gì so với kế toán doanh nghiệp?

Kế toán ngân hàng là gì và làm những gì? Thiên Nga
Kế toán ngân hàng là gì và làm những gì?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận