Kế toán nhà hàng khách sạn phải làm những gì? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kế toán nhà hàng khách sạn phải làm những gì?

Kế toán nhà hàng, khách sạn phải làm những gì? – Kế toán nhà hàng, khách sạn nghe qua có vẻ rất đơn giản nhưng so với các lĩnh vực kinh doanh khác, công việc kế toán nhà hàng, khách sạn yêu cầu nhân viên cần phải có tỉ mỉ và cẩn thận hơn. Vậy một nhân viên kế toán nhà hàng, khách sạn phải làm những công việc cụ thể gì?

(Hình ảnh: Kế toán nhà hàng khách sạn phải làm những gì?)

1. Theo dõi, kiểm soát hàng hoá xuất nhập, hàng tồn kho, xuất nhập tồn:

+ Nhận, lưu trữ các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng

+ Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của công ty, báo cáo kịp thời khi có sai sót

+ Lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn khi đầu vào là mua của hộ kinh doanh cá thể hoặc nông dân

+ Tính giá thành cho từng món ăn, lên giá vốn cho từng hóa đơn

+ Định kỳ kiểm tra 2 mặt hàng/ tuần theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho.

+ Hàng tháng, kết hợp cùng thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho, bếp, bar.

2. Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào:

+ Nhận các báo giá và theo dõi việc tăng, giảm giá của nhà cung cấp

+ Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp

+ Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài

+ Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc xem xét các số liệu nhập hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.

Bạn đang xem: Kế toán nhà hàng khách sạn phải làm những gì?

3. Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng:

+ Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định

+ Xem xét số lượng đặt hàng yêu cầu so với số lượng đặt hàng đã quy định

+ Báo cáo và có hướng xử lý về các trường hợp không thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng

4. Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ:

+ Theo dõi số lượng tài sản, công cụ mua về và nhập vào phần mềm

+ Theo dõi số lượng tài sản tăng giảm định kỳ hàng tháng

+ Hạch toán khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi phí dài hạn, ngắn hạn hàng tháng

+ Theo dõi hoạt động xây dựng cơ bản

+ Tổ chức việc quản lý tài sản cố định, các máy móc, công cụ quan trọng như dán nhãn, theo dõi chi phí 

+ Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng

5. Lên báo cáo:

+ Cuối tháng, cuối quý lên báo cáo nhập xuất tồn thực phẩm, nguyên vật liệu…

+ Báo cáo tình hình lãi lỗ

+ Kê khai thuế GTGT, TNCN…

+ Kê khai tạm tính thuế TNDN tạm tính quý

+ Lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính cuối năm

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán nhà hàng khách sạn phải làm những gì?

Có thể bạn quan tâm:

Kế toán nhà hàng, khách sạn cần lưu ý những gì?

– Kế toán tại nhà hàng:

+ Xác định được nhà hàng đó chuyên cung cấp các món ăn gì để từ đó xây dựng được định mức NVL chính của một số món ăn của nhà hàng đó.

+ Các chi phí chung như chi phí điện nước, gas cần được phân bổ chung.

+ Xây dựng được giá thành của các món ăn để khi xuất hóa đơn làm thế nào cho lợi nhuận phù hợp.

– Kế toán tại khách sạn nhà nghỉ:

+ Hóa đơn bán ra đơn thuần là ghi nhận doanh thu dịch vụ.

+ Hóa đơn mua vào là chi phí quản lý doanh nghiệp như: Chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng phẩm, tiền điện thoại, tiền internet…

+ Phân bổ CCDC, theo dõi và tính khấu hao TSCĐ

Kế toán nhà hàng khách sạn phải làm những gì? Thiên Nga
Kế toán nhà hàng khách sạn phải làm những gì?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận