Kế toán nhập liệu là gì và những việc phải làm? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kế toán nhập liệu là gì và những việc phải làm?

Kế toán nhập liệu là gì và những việc phải làm? – Kế toán nhập liệu nghe qua có vẻ là công việc khá đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng thực tế công việc này lại đòi hỏi người làm cần có nhiều kỹ năng chuyên môn bởi để đảm bảo dữ liệu nhập vào không có một sai sót nào thì người nhập liệu phải tuân thủ theo những quy  tắc rõ ràng và phải thực hiện rất nhiều bước.

(Hình ảnh: Kế toán nhập liệu là gì và những việc phải làm?)

Kế toán nhập liệu (Data Entry) có thể hiểu đơn giản là nhập dữ liệu vào hệ thống.

Nhân viên nhập liệu là những người được đào tạo để nhập, quản lý và lưu trữ dữ liệu cho các website của doanh nghiệp. Để trở thành một nhân viên nhập liệu bạn cần phải có nhiều kỹ năng chuyên môn bởi việc làm nhân viên nhập liệu khá phức tạp và đòi hỏi sự tập trung cao độ kết hợp với nhau của nhiều nhân viên.

Để hoàn thành 1 quá trình nhập dữ liệu bạn cần phải nhập dữ liệu báo cáo tài chính của một công ty trong 5 năm vào hệ thống. Để đảm bảo dữ liệu khi người dùng tiếp cận là các thông tin chính xác, một dữ liệu hoàn chỉnh cần được 3 người thực hiện:

1/ Người thứ nhất:

+ Lựa chọn thông tin cần nhập, tải các dữ liệu cần và đủ cho 3 loại báo cáo tài chính trong 5 năm về tập file lưu.

+ Cài đặt các yêu cầu trong hệ thống trước khi nhập dữ liệu.

+ Lọc lấy 3 loại báo cáo tài chính này và tiến hành nhập các trường items, số liệu tương ứng.

+ Sau khi nhập xong dữ liệu, người nhập thứ nhất cần phân chia các items theo cấu trúc child-parent một cách chính xác.

Bạn đang xem: Kế toán nhập liệu là gì và những việc phải làm?

2/ Người thứ 2:

+ Dựa trên các items có sẵn mà người thứ nhất đã nhập, hệ thống sẽ không hiển thị các số tương ứng, người thứ hai sẽ nhập độc lập số liệu với các items của người thứ nhất.

+ Nếu trong quá trình nhập, các cấu trúc items gặp vấn đề- sai hoặc thiếu chẳng hạn, thì người thứ 2 cần quay trở lại trạng thái của người thứ nhất để chỉnh sửa cho đúng.

+ Kiểm tra lại cấu trúc child-parent đã phân cấp để chuyển giao lại cho người hoàn thành cuối cùng.

3/ Người thứ 3 – người hoàn thiện quá trình nhập dữ liệu:

+ Hệ thống sẽ tự động bôi màu những con số khác nhau giữa 2 người nhập thứ nhất và thứ 2.

+ Nhiệm vụ của người check cuối cùng là quay lại so sánh, đối chiếu dữ liệu của 2 người trước và chỉnh sửa lại cho đúng. Đây lại là khâu khó và mất nhiều thời gian nhất, vậy nên đây cũng là bước vô cùng quan trọng trước khi đưa dữ liệu vào hệ thống.

+ Nếu hệ thống không phát hiện thêm một lỗi nào nữa, sẽ có nút bấm để hoàn thành quá trình nhập dữ liệu.

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán nhập liệu là gì và những việc phải làm?

Có thể bạn quan tâm:

Dữ liệu cần nhập vào hệ thống bao gồm những gì?

Công việc nhập liệu yêu cầu người nhập cần xác định thông tin, số liệu từ các báo cáo tài chính của các công ty, nhập dữ liệu theo năm hoặc quý trong 4 năm hoặc 5 năm. Dữ liệu cần nhập là các items bằng tiếng anh và số liệu tương ứng gồm có 3 loại báo cáo tài chính yêu cầu được nhập đó là:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Kế toán nhập liệu là gì và những việc phải làm? Thiên Nga
Kế toán nhập liệu là gì và những việc phải làm?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận