Kế toán nội bộ là gì? Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kế toán nội bộ là gì? Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kế toán nội bộ là gì? Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp – Kế toán nội bộ là một vị trí quan trọng, qua kế toán nội bộ, nhà quản trị có thể nắm bắt các vấn đề thực trạng tài chính của doanh nghiệp, để từ đó ra đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Vậy kế toán nội bộ là gì? Kế toán nội bộ là làm những gì trong doanh nghiệp?

(Hình ảnh: Kế toán nội bộ là gì? Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp)

1/ Kế toán nội là gì?

Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là việc thực hiện hạch toán các bút toán kết chuyển , thanh toán từ tất cả các phát sinh thực tế, từ những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, qua đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của doanh nghiệp.

2/ Công việc của nhân viên kế toán nội bộ

Trong các DN, kế toán nội bộ là người thực hiện các công việc ghi chép, lập chứng từ, lưu giữ, kiểm tra, theo dõi các hoạt động từ khi phát sinh đến khi kết thúc:

– Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự quy định

Bạn đang xem: Kế toán nội bộ là gì? Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

– Hạch toán và lưu giữ các chứng từ kế toán nội bộ một cách khoa học, an toàn và cẩn thận.

– Kiểm soát và phối hợp với các phòng ban khác, thực hiện công việc theo quy trình kế toán

– Thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của DN, tư vấn cho nhà quản trị ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.

– Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị 

– Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế tại DN.

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán nội bộ là gì? Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Có thể bạn quan tâm:

Phân loại kế toán nội bộ trong doanh nghiệp:

+ Kế toán thu chi 

+ Kế toán tiền lương

+ Kế toán ngân hàng

+ Kế toán kho

+  Kế toán công nợ

+ Kế toán bán hàng

+ Kế toán tổng hợp

+ Kế toán trưởng

+ Kiểm soát nội bộ

Kế toán nội bộ là gì? Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp Thiên Nga
Kế toán nội bộ là gì? Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận