Kế toán tiền mặt là gì và vai trò đối với doanh nghiệp? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kế toán tiền mặt là gì và vai trò đối với doanh nghiệp?

Kế toán tiền mặt là gì và vai trò đối với doanh nghiệp? – Kế toán tiền mặt hay còn gọi là kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác kế toán.

(Hình ảnh: Kế toán tiền mặt là gì và vai trò đối với doanh nghiệp?)

Kế toán tiền mặt là công việc theo dõi mọi hoạt động liên quan đến thu, chi tiền mặt tại quỹ, theo dõi tồn quỹ hàng ngày từ đó để có hướng chuẩn bị dòng tiền cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ.

Vai trò quan trọng của kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp:

1. Cung cấp thông tin kế toán thông qua hệ thống kế toán

2. Giúp các doanh nghiệp biết rõ tình hình kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp mình.

Các nghiệp vụ kế toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời và chính xác cho phép chủ doanh nghiệp theo dõi được các khoản nợ của mình với người khác và cho biết những khách hàng nào đã nhận hàng hoá-dịch vụ mà chưa thanh toán. Tất cả các thủ tục và báo cáo dòng tiền giúp vẽ nên bức tranh toàn cảnh về kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Kế toán tiền mặt là gì và vai trò đối với doanh nghiệp?

3. Cân đối các khoản chi phí

Doanh nghiệp sẽ không biết được lợi nhuận là bao nhiêu nếu không theo dõi được thu nhập và chi phí. 

Ví dụ, nếu công ty phải trả tiền cho các thiết bị văn phòng có giá quá cao, công ty có thể tiêu tốn rất nhiều tiền mà không bao giờ nhận ra sai lầm, trừ khi các chi phí này được hạch toán vào hệ thống kế toán. 

4. Cung cấp thông tin cho việc kêu gọi đầu tư

Khi doanh nghiệp cần kêu gọi vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán tiếp tục đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán là cơ sở để đánh giá thực lực của công ty trong quá trình sản xuất và kinh doanh, khả năng tài chính khả năng thanh toán của doanh nghiệp từ đó nhằm tạo niềm tin cho các đối tác có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đối doanh nghiệp

⇒ Kế toán tiền mặt giúp xử lý các phát sinh liên quan đến tiền mặt bao gồm tính toán số liệu, xem xét chứng từ đủ điều kiện, đúng hay sai. Sau khi tính toán và xem xét chứng từ đã hợp lý thì kế toán thực hành định khoản và hạch toán trên phần mềm kế toán.

Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền là gì?

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán tiền mặt là gì và vai trò đối với doanh nghiệp?

Có thể bạn quan tâm:

Kế toán vốn bằng tiền là gì?

Vốn bằng tiền là một bộ phận vốn lưu động trong doanh nghiệp là lượng tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thái giá trị. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển thì kế toán có nhiệm vụ lập chứng từ phát sinh của nghiệp vụ này… Dựa vào những chứng từ trên kế toán tiến hành ghi sổ và theo dõi biến động của những tài khoản này.

Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền là gì?

Kế toán tiền mặt là gì và vai trò đối với doanh nghiệp? Thiên Nga
Kế toán tiền mặt là gì và vai trò đối với doanh nghiệp?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận