Kế toán tổng hợp là gì? Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kế toán tổng hợp là gì? Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp?

Kế toán tổng hợp là gì? Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp? – Nếu bạn có định hướng theo đuổi sự nghiệp của một nhân viên kế toán tổng hợp và xa hơn là tiến đến mục tiêu kế toán trưởng thì những hiểu biết cơ bản về kế toán tổng hợp chính là kiến thức đầu tiên và căn bản nhất mà bạn cần phải có. Kế toán tổng hợp là gì? Kế toán tổng hợp làm những công việc gì trong doanh nghiệp? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé!

(Hình ảnh: Kế toán tổng hợp là gì? Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp?)

1/ Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là công việc thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị.

2/  Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp?

a) Công việc hàng ngày:

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu, chứng từ kế toán thông qua các NVKTPS: Các hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của DN như mua bán hàng hóa, CCDC, TSCĐ,… thực hiện thu, chi tiền,….

– Theo dõi và quản lý công nợ.

– Theo dõi, tính giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt NVL, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, thuế GTGT.

– Kiểm tra, giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

b) Công việc hàng tháng:

– Tính lương NLĐ và thực hiện các khoản trích theo lương.

– Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

– Phân bổ, hạch toán các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, CCDC….

– Tính, trích khấu hao và hạch toán TSCĐ, kiểm kê TSCĐ theo định kỳ.

– Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.

– Lập các Báo cáo Thuế theo quy định (Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN,….). Theo dõi, kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN

– Lập các Báo cáo nội bộ theo yêu cầu nhà quản lý như Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu … )

Bạn đang xem: Kế toán tổng hợp là gì? Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp?

c) Công việc hàng quý:

– Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý, thuế TNDN tạm tính theo quý.

– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.

– Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)

– Tổng hợp số liệu hạch toán từ các khoản Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản, kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

d) Công việc hàng năm:

Đầu năm:

– Nộp tờ khai, tiền thuế Môn bài 

– Thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

Cuối năm:

– Kiểm tra số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

– Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN

– Lập báo cáo tài chính.

– Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)

– In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng,báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ chi tiết,….)


học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán tổng hợp là gì? Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp?

Có thể bạn quan tâm:

Các nghiệp vụ cơ bản của kế toán chi tiết bao gồm những gì?

Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Kế toán chi tiết làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán. 

  • Related Posts

    Thêm bình luận