Kế toán vốn bằng tiền là gì? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kế toán vốn bằng tiền là gì?

Kế toán vốn bằng tiền là gì? – Vốn bằng tiền trong doanh nghiệp là gì? Bao gồm những gì? Kế toán vốn bằng tiền phải tuân thủ những nguyên tắc nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây nhé!

(Hình ảnh: Kế toán vốn bằng tiền là gì?)

1/ Khái niệm kế toán vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền là tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm: tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp (TK 111), tiền gửi ngân hàng (TK 112) và tiền đang chuyển (TK 113).

Kế toán vốn bằng tiền là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các TK 111, 112, 113. Kế toán sẽ có nhiệm vụ lập chứng từ phát sinh của nghiệp vụ này (gồm phiếu thu, phiếu chi, viết séc, lập uỷ nhiệm chi) sau đó tiến hành ghi sổ và theo dõi những biến động trên tài khoản này.

Bạn đang xem: Kế toán vốn bằng tiền là gì?

2/ Phân loại

– Theo hình thức tồn tại, vốn bằng tiền được phân chia thành:

+ Tiền Việt Nam

+ Ngoại tệ

+ Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

– Theo trạng thái tồn tại, vốn bằng tiền bao gồm các khoản sau:

+ Tiền mặt.

+ Tiền gửi ngân hàng

+ Tiền đang chuyển

3/ Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền

— Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.

— Kế toán phải ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

— Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.

— Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

+ Bên Nợ: áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế

+ Bên Có: áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính kế toán phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.

học-kế-toán-thực-hành

Bài viết: Kế toán vốn bằng tiền là gì?

Có thể bạn quan tâm:

Khi hạch toán kế toán vốn bằng tiền, cần lưu ý những gì?

+ Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam.

+ Nếu doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch (tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh) để ghi sổ kế toán.

+ Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.

Kế toán vốn bằng tiền là gì? Thiên Nga
Kế toán vốn bằng tiền là gì?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận