Khoán chi tiền điện thoại không chịu thuế TNCN

Khoán chi tiền điện thoại không chịu thuế TNCN

Khoán chi tiền điện thoại không chịu thuế TNCN

(Hình ảnh: Khoán chi tiền điện thoại không chịu thuế TNCN)

(Hình ảnh: Khoán chi tiền điện thoại không chịu thuế TNCN)

” Về chi phí tiền điện thoại hàng tháng cho người lao động: trường hợp doanh nghiệp thực hiện khoán chi tiền điện thoại cho người lao động hàng tháng theo đúng mức quy định tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định thì hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và xác định là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp, DN chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN “

( CV 38267/CT-TTHT ngày 07/6/2017 của CT TP Hà Nội)

** Tải DOWNLOAD Công văn 38267/CT-TTHT: 

download

Bai viết: Khoán chi tiền điện thoại không chịu thuế TNCN

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Ủy quyền quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

Quy định về mức tiền khoán xăng xe cho người lao động

Tags từ khóa: mức khoán chi tiền điện thoại là bao nhiêu – mẫu quyết định phụ cấp tiền điện thoại – phụ cấp đi lại có tính thuế tncn – mức khoán chi xăng xe – phụ cấp điện thoại tối đa 2017 – phụ cấp xăng xe có tính thuế tncn 2017 – 5274/tct-tncn – quy định mức phụ cấp xăng xe điện thoại

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận