Không cần nộp hồ sơ gia hạn thẻ theo quy định mới nhất

Không cần nộp hồ sơ gia hạn thẻ theo quy định mới nhất

Không cần nộp hồ sơ gia hạn thẻ theo quy định mới nhất – Theo qui định mới nhất tại Công văn 2424/BHXH-CST  về việc gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 thì DN không cần nộp hồ sơ gia hạn thẻ BHYT 2018 cho NLĐ (TP.HCM).

(Hình ảnh: Không cần nộp hồ sơ gia hạn thẻ theo quy định mới nhất)

(Hình ảnh: Không cần nộp hồ sơ gia hạn thẻ theo quy định mới nhất)

*** Căn cứ tại Công văn 2424/BHXH-CST về việc gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.
*** Theo đó:
– Từ ngày 01/11/2017, BHXH TP.HCM sẽ thực hiện gia hạn và in thẻ BHYT (mới) năm 2018 theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH, đơn vị sẽ nhận danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS) hoặc file dữ liệu qua email của đơn vị, bảo hiểm sẽ phối hợp với bưu điện để trả thẻ về cho đơn vị.
– Người chưa có mã số BHXH, đơn vị phải tiến hành bổ sung thông tin vào Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mẫu MS1), Tờ khai khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) theo hướng dẫn tại Công văn số 1919/BHXH-QLT của BHXH Tp.Hồ Chí Minh để cơ quan BHXH hoàn chỉnh việc đồng bộ mã số BHXH và in bổ sung thẻ BHYT cho người tham gia trước ngày 31/12/2017. Đơn vị chịu trách nhiệm đối với những trường hợp bổ sung thông tin chậm trễ dẫn đến người tham gia chưa được gia hạn thẻ BHYT năm 2018.
– Thẻ BHYT đã được in từ tháng 09/2017 trở đi theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) thì cơ quan BHXH sẽ không in thẻ gia hạn năm 2018, người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT này khi đi khám chữa bệnh.
** Lưu ý: Đơn vị không cần phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ BHYT năm 2018 của người lao động cho cơ quan BHXH.
*** Công văn 2424/BHXH-CST về việc gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Tải về với link dưới đây:

<<<< LINK DOWNLOAD >>>>

Bạn đang xem: Không cần nộp hồ sơ gia hạn thẻ theo quy định mới nhất
học-kế-toán-thực-hành
Bạn có thể quan tâm: Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1. Thành phần hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện.
– Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (mẫu A02-TS) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
– Nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH, hoặc đại lý thu.
2. Mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện
– Mức đóng hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện như sau:
Mức đóng hằng tháng = Tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện x Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn
– Tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện: Từ tháng 01/2014 trở đi: bằng 22%.
-Phương thức đóng:
+ Người tham gia đóng hằng tháng, quý hoặc 06 tháng một lần trên cơ sở đăng ký với cơ quan BHXH.
+ Thời điểm đóng là: trong vòng 15 ngày đầu tháng đối với phương thức đóng hằng tháng, trong vòng 45 ngày đầu quý đối với phương thức đóng hằng quý, trong vòng 03 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần.
+ Người tham gia đóng thông qua đại lý thu hoặc đóng trực tiếp cho BHXH huyện nơi cư trú.
3. Thời hạn cấp sổ BHXH: Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  • Related Posts

    Thêm bình luận