Không ký hợp đồng lao động bị xử phạt như thế nào? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Không ký hợp đồng lao động bị xử phạt như thế nào?

Không ký hợp đồng lao động bị xử phạt như thế nào? – Quy định về mức xử phạt cho người sử dụng lao động khi không ký kết hợp động lao động với người lao động theo Nghị định 88/2015/NĐ-CPNghị định 95/2013/NĐ-CP.

(Hình ảnh: Không ký hợp đồng lao động bị xử phạt như thế nào?)

Căn cứ vào Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm về giao kết hợp đồng lao động như sau:

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Bạn đang xem: Không ký hợp đồng lao động bị xử phạt như thế nào?

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

b) Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;

c) Giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

học kế toán thực hành

Bài viết: Không ký hợp đồng lao động bị xử phạt như thế nào?

Có thể bạn quan tâm:

Xử lý vi phạm quy định về thử việc như thế nào?

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với NSDLĐ khi có một trong các hành vi sau đây: Yêu cầu thử việc đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ; không thông báo kết quả công việc NLĐ đã làm thử theo quy định của pháp luật.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây: Yêu cầu NLĐ thử việc quá 01 lần đối với một công việc; thử việc quá thời gian quy định; trả lương cho NLĐ trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó; kết thúc thời gian thử việc, NLĐ vẫn tiếp tục làm việc mà NSDLĐ không giao kết HĐLĐ với NLĐ.

Không ký hợp đồng lao động bị xử phạt như thế nào? Thiên Nga
Không ký hợp đồng lao động bị xử phạt như thế nào?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận