Không nộp bãi bỏ mẫu 06/GTGT

Không nộp bãi bỏ mẫu 06/GTGT

 Không nộp bãi bỏ mẫu 06/GTGT – Kể từ ngày 5/11/2017  thì các doanh nghiệp chính thức không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính.

( Hình ảnh: Không nộp bãi bỏ mẫu 06/GTGT)

( Hình ảnh: Không nộp bãi bỏ mẫu 06/GTGT)

Một số điểm mới  của TT:

1. Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:
– Nếu cơ sở áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.
– Nếu cơ sở áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
2. Căn cứ vào Công văn số 4253/TCT-CS – Hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC – Bãi bỏ không nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp kê khai tính thuế GTGT hay chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.  Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/11/2017.
– Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.
– Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng.
– Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2015)

Bạn đang xem: Không nộp bãi bỏ mẫu 06/GTGT

Bạn có thể quan tâm: File Thông tư 93/2017/TT-BTC

Nếu bạn nào chưa có thì tải về nha.
Download tài liệu

  • Related Posts

    Thêm bình luận