Không quyết toán thuế TNCN có bị phạt không? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Không quyết toán thuế TNCN có bị phạt không?

Không quyết toán thuế TNCN có bị phạt không? – Đối với người lao động, cơ quan chi trả thu nhập sẽ tạm trừ tiền thuế hàng tháng đến cuối năm sẽ quyết toán lại. Tuy nhiên, có những người có thu nhập từ nhiều nơi do đó có những khoản thu nhập thêm…..Một số người có thể phải đóng thêm số thuế đã tạm tính hàng tháng….

(Hình ảnh: Không quyết toán thuế TNCN có bị phạt không?)

Trên thực tế khi quyết toán thuế TNCN có 3 trường hợp. Nếu thu nhập của cá nhân ổn định một nơi thì cơ quan chi trả thu nhập sẽ tự quyết toán hộ những người làm việc trong doanh nghiệp hoặc đơn vị của mình. Trường hợp ấy thường thường cũng không trừ thêm là mấy bởi hàng tháng họ đã tạm trừ rồi. Nhưng nếu cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi khác nên có khoản thu nhập thêm: Nếu khoản thu nhập thêm này bình quân một tháng dưới 10 triệu đồng và nơi làm thêm đã trừ 10% thuế rồi thì không cần phải quyết toán thêm nữa, ngược lại nếu trên 10 triệu đồng thì cá nhân phải tự quyết toán thuế bổ sung.

Theo quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, thì người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khai quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân thuộc diện chịu thuế TNCN: Nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm hoặc nộp chậm hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC như sau:

+ Doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thì phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng.

+ Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ.

+ Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.

+ Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ.

+ Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.

+ Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.

Bạn đang xem: Không quyết toán thuế TNCN có bị phạt không?

2. Trường hợp cá nhân tự kê khai quyết toán thuế: 

Theo Công văn số 801/TCT- TNCN của Tổng cục Thuế thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo. Nếu cá nhân không thực hiện quyết toán thuế thì:

+ Đối với cá nhân phát sinh thuế phải nộp mà không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì mức phạt sẽ được quy định bẳng ½ mức phạt của tổ chức.

+ Đối với cá nhân có số thuế nộp thừa nếu không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì không được hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.

+ Đối với cá nhân muốn hoàn thuế mà chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thì không áp dụng phạt vi phạm hành chính đối với khai thuế quá thời hạn.

học kế toán thực hành

Bài viết: Không quyết toán thuế TNCN có bị phạt không?

Có thể bạn quan tâm:

Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNCN:

– Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc: Giảm trừ bản thân 9.000.000 đồng/tháng; người phụ thuộc là 3.600.000 đồng/tháng.

– Người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng khi doanh nghiệp chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng (lần) thì không phải khấu trừ thuế TNCN. Chi trả từ 2 triệu đồng/tháng (lần) trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN (Nếu không muốn khấu trừ 10% thuế TNCN thì làm cam kết 02 theo TT92/2015/TT-BTC nếu như ước tính cả năm thu nhập không vượt quá 108tr và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết).

Xem thêm: Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công mới nhất

Không quyết toán thuế TNCN có bị phạt không? Thiên Nga
Không quyết toán thuế TNCN có bị phạt không?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận