Lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa kém chất lượng

Lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa kém chất lượng

Đơn vị có phải lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa kém chất lượng hay không?

(Hình ảnh: Lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa kém chất lượng)

(Hình ảnh: Lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa kém chất lượng)

” Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ:

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).
Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập. 
 
Khi công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong khu chế xuất, công ty đã xuất hóa đơn cho bên mua hàng thuế suất 0%, bên mua đã nhận hàng, cả hai bên đã kê khai theo quy định. Sau đó doanh nghiệp chế xuất phát hiện hàng hóa đã giao không đúng chất lượng nên muốn trả lại hàng hóa (một phần hay toàn bộ) thì bên mua phải lập hóa đơn trả lại hàng, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng. Bên mua và bên bán kê khai điều chỉnh doanh số mua bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.
Công ty không phải nộp thuế ở khâu nhập khẩu khi doanh nghiệp chế xuất trả lại hàng hóa.”
(CV số 1759/CT-TTHT ngày 12/01/2018 của CT TP Hà Nội)
** Tải DOWNLOAD CV số 1759/CT-TTHT về việc phải lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa Kém chất lượng 
download

Bài viết: Lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa kém chất lượng

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm: 

Cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Tags từ khóa: kê khai hóa đơn trả lại hàng – cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại – biên bản trả lại hàng – hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 – cách hạch toán hàng bán bị trả lại – hàng bán bị trả lại không có hóa đơn – xuất hóa đơn trả lại dịch vụ – thông tư hướng dẫn hàng bán bị trả lại

  • Related Posts

    Thêm bình luận