Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu B09-DNN theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu B09-DNN theo thông tư 133

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu B09-DNN theo thông tư 133. Link download ở cuối bài viết, các bạn nhấn vào link để tải về nhé.

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu B09-DNN theo thông tư 133

Hình ảnh: Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu B09-DNN theo thông tư 133

học kế toán thực hành

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số B09 – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm ….
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp nêu độ dài về kỳ so sánh…)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày…./…./…. kết thúc vào ngày…./…./….).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (chi tiết theo các nội dung dưới đây nếu có phát sinh)
– Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
– Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
– Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
– Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
– Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.
– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho.
– Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.
– Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
– Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
– Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
– Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
– Nguyên tắc kế toán chi phí.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

…..

LINK DOWNLOAD: 

 Bản thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu B09-DNN

Bài viết: “Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu B09-DNN theo thông tư 133”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 – Mẫu Bo1a-DNN

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Phạm thị Bích
   21/03/2018 at 21:09 - Reply

   Anh chị em ơi, gửi cho mình xin mẫu thuyết minh BCTC theo thông tư 200/2014 được k ? Mình xin trân trọng cảm ơn : [email protected]

  Thêm bình luận