Mẫu bảng excel cho tính thuế Thu nhập cá nhân TNCN mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu bảng excel cho tính thuế Thu nhập cá nhân TNCN mới nhất

Mẫu bảng excel cho tính thuế Thu nhập cá nhân TNCN mới nhất Kế toán tiền lương là một phần cần thiết trong công tác kế toán của doanh nghiệp, đây là một phần hành cũng rất phức tạp, đặc biệt trong cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Mẫu bảng excel tính thuế thu nhập cá nhân dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn cách xây dựng bảng lương tính thuế thu nhập cá nhân.

mau-bang-excel-cho-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn

1. Căn cứ lập:
Bảng tính lương hàng tháng
2. Trình tự lập bảng lương excel tính thuế TNCN:
Bước 1: Tập hợp danh sách người lao động
Tập hợp toàn bộ tên người lao động mà doanh nghiệp đã chi trả thu nhập trong tháng bao gồm cả trường hợp người lao động đã nghỉ việc.
Căn cứ vào hợp đồng, bảng thanh toán lương.
Bước 2: Phân loại lao động cho mục đích tính thuế TNCN
  MỤC I: CÁ NHÂN CƯ TRÚ
Mục A: Hợp đồng lao động >= 3 tháng (khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần)
Mục B: Hợp đồng lao động < 3 tháng (nếu tổng chi trả trong tháng >= 2.000.000 và không làm cam kết 02/CK-TNCN thì khấu trừ tại nguồn 10%)
    MỤC II: CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ (để khấu trừ tại nguồn 20%)
Bước 3: Tổng hợp thu nhập của người lao động
Thu nhập người lao động bao gồm tiền lương và các khoản khác lương.
+ Tiền lương gồm lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp mang tính chất lương
+ Các khoản khác lương như ăn ca, xăng xe, điện thoại, thưởng thu đua…
Căn cứ vào bảng thanh toán lương, hợp đồng giao khoán…
Bước 4: Xác định thu nhập chịu thuế
    MỤC I. CÁ NHÂN CƯ TRÚ
* Cá nhân cư trú có hợp đồng >= 3 tháng (Mục A)
Xác định thu nhập miễn thuế
Xác định thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế = tổng thu nhập – thu nhập miễn thuế
Xác định các khoản giảm trừ
+ Giảm trừ bản thân: 9triệu/người/tháng (nếu không lấy giảm trừ bản thân ở nơi khác)
+ Giảm trừ người phụ thuộc : 3,6triệu/người/ tháng (nếu đã đăng ký người phụ thuộc)
+ Giảm trừ bảo hiểm bắt buộc (trích theo lương): lấy trên bảng tính lương.
+ Giảm trừ do chi từ thiện (nếu đủ điều kiện)
   Tổng các khoản giảm trừ = giảm trừ bản thân + giảm trừ cho người phụ thuộc + bảo hiểm bắt buộc (trích theo lương) + chi từ thiện
+ Thu nhập tính thuế = Thu nhập tính thuế – tổng các khoản giảm trừ
+ Thuế TNCN phải khấu trừ = thu nhập chịu thuế * thuế suất biểu lũy tiến từng phần
* Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động < 3tháng (Mục B)
Những đối tượng loại này không được xác định thu nhập miễn thuế
Cá nhân có thu nhập < 2.000.000 không cần khấu trừ thuế TNCN tại nguồn
Cá nhân có thu nhập >= 2.000.000 chưa khấu trừ tại thời điểm chi trả thu nhập thì cần xem xét, xác định điều kiện làm cam kêt 02/CK-TNCN (Phải có MST, thu nhập >=2tr, có thu nhập duy nhất ở 1 nơi.)
Cá nhân có thu nhập >= 2.000.000 và không làm cam kết 02/CK-TNCN thì phải khấu trừ tại nguồn 10%, theo đó:
Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập
MỤC II. CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
Những đối tượng loại này không được xác định thu nhập miễn thuế, không phụ thuộc vào việc tổng chi trả thu nhập trong tháng là bao nhiêu, và không được làm cam kết số 02/CK-TNCN.
Thu nhập tính thuế = tổng thu nhập
Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế *20%

Các bạn có thể tải mẫu bảng excel tính thuế TNCN  để tham khảo chi tiết hơn bằng cách ấn nút dowload dưới đây

download

Bạn đang xem bài viết” Mẫu bảng excel cho tính thuế Thu nhập cá nhân TNCN mới nhất”

Các từ khóa liên quan: Tính thuế thu nhập cá nhân online, cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019,bảng tính thuế thu nhập cá nhân 2019,file excel tính thuế thu nhập cá nhân 2019

Có thể bạn quan tâm: Lương NET là gì?

Lương Net là mức lương thực tế mà bạn sẽ được công ty trả hàng tháng sau khi đã trừ các khoản thuế phí khác. Đây là số tiền bạn bạn sẽ được nhận và không mất thêm bất kì khoản phí nào khác để đóng cho BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN…
Ví dụ: Khi phỏng vấn xin việc cty trả Lương Net cho bạn là 10 triệu thì có nghĩa bạn sẽ được nhận 10 triệu đem về nhà mỗi tháng và không mất bất kì khoản phí nào cho BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN. Những khoản phí này sẽ do công ty đóng theo quy định của nhà nước cho bạn.

  • Related Posts

    Thêm bình luận