Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ ( có file word cuối bài) – Tải mẫu hợp đồng lao động thời vụ theo thông tư mới nhất hiện nay. Vậy trong hợp đồng lao động bao gồm những thông tin gì? Nó có quan trọng đối với các doanh nghiệp và  người lao động hay không? Và khi xây dựng một hợp đồng lao động thì cần lưu ý những điều gì? 

( Hình ảnh: Mẫu hợp đồng lao động thời vụ)

( Hình ảnh: Mẫu hợp đồng lao động thời vụ)

Một số chú ý trong hợp đồng lao động:

1. Căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động 2012:
– Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần
– Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động 2012:
– Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
– Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
– Đối với loại hợp đồng thời vụ thì BHXH và BHYT thường được cộng vào lương.

 3. Căn cứ theo luật bảo hiểm xã hội 2017
 – Lao động thời vụ, lao động ký hợp đồng thử việc dưới 03 tháng sẽ không phải đóng BHXH
 – Lao động ký hợp đồng chính thức sẽ bắt buộc phải đóng BHXH
 – Từ năm 2016 tiền lương dùng để đóng BHXH sẽ bao gồm cả các khoản phụ cấp theo lương
 – Các khoản phụ cấp theo lương phải đóng BHXH thường được cộng vào lương.

 4. Căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động 2012:
  – Về thời gian làm việc:
   + Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần
   +  Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
   + Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
  – Về vấn đề tiền lương:
  + Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
  +  Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
  + Ký hợp đồng lao động thời vụ: không ký quá 2 lần trong 1 năm.
  + Ký hợp động thử việc: không quá 1 lần trong 1 năm

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Bạn có thể quan tâm: File word mẫu hợp đồng lao động thời vụ
Bạn nào chưa có thì có thể tải về tham khảo nha.
Download tài liệu

  • Related Posts

    Thêm bình luận