Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử Tờ khai đăng kí, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử là mẫu được lập ra để người nộp thuế kê khai đăng kí hay thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Link dowload ở cuối bài viết, các bạn nhớ ấn vô tải về nhé.

mau-to-khai-dang-ki-thay-doi-thong-tin-su-dung-hoa-don-dien-tu

Nội dung chi tiết mẫu tờ khai đăng kí, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..
Người liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………..
Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
– Áp dụng hóa đơn điện tử:
□ Có mã của cơ quan thuế
□ Không có mã của cơ quan thuế
– Đăng ký giao dịch qua:
□ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản…Điều …Nghị định)
□ Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử
– Loại hóa đơn sử dụng:
□ Hóa đơn GTGT
□ Hóa đơn bán hàng
□ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
□ Các loại hóa đơn khác
– Danh sách chứng thư số sử dụng:

STTTên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tửSố sê-ri chứng thưThời hạn sử dụng chứng thư sốHình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)
Từ ngàyĐến ngày

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Link dowload:

download

Bài viết ” Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử “

Các từ khóa liên quan: Cách đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục đăng kí phát hành hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử

Có thể bạn quan tâm: Mã số thuế cá nhân là gì?
Mã số thuế cá nhân là mã số thuế duy nhất với mục đích kê khai mọi khoản thu nhập. Việc đăng ký để cấp mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập hoặc tại cơ quan thuế.

  • Related Posts

    Thêm bình luận