Một số chính sách thuế mới cần lưu ý thực hiện từ ngày 01/01/2015 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Một số chính sách thuế mới cần lưu ý thực hiện từ ngày 01/01/2015

Một số chính sách thuế mới cần lưu ý thực hiện từ ngày 01/01/2015:

 1. Người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống hoặc mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
image_dongdau

 1. Từ ngày 01/01/2015, bỏ bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào khi lập hồ sơ khai thuế GTGT tháng (quý). Người nộp thuế chỉ cần nộp tờ khai thuế.
 2. Từ ngày 01/01/2015, các nhóm hàng: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đóng mới tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra (bao gồm cả bán buôn, bán lẻ).

Khi xuất hóa đơn GTGT bán các mặt hàng nêu trên thì không ghi thuế GTGT trên hóa đơn (gạch chéo dòng tiền thuế, thuế suất thuế GTGT).

Đối với các hộ kinh doanh có kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế GTGT nêu trên không phải tổng hợp vào doanh thu tính thuế GTGT

 1. Bãi bỏ quy định khống chế 15% đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
 2. Từ ngày 01/01/2015, chỉ áp dụng một mức tính chậm nộp là 0,05%/ngày. Bỏ mức 0,07%.
 3. Hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được sử dụng hóa đơn theo các quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. một số chỉnh sách thuế môn bài mới.
  Kế toán cần lưu ý khi kê khai thuế Môn Bài
 • Related Posts

  Thêm bình luận