Một số Điểm mới của nghị định 41/2018, xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán - Học kế toán thuế hồ chí minh

Một số Điểm mới của nghị định 41/2018, xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán

Một số Điểm mới của nghị định 41/2018, xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán – Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:

(Hình ảnh: Một số Điểm mới của nghị định 41/2018, xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán)

Nghị định 41/2018/NĐ-CP, sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán với một số điểm chính như sau:

1. Mở rộng phạm vi xử phạt vi phạm hành chính đối với kế toán

Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán dù không quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP nhưng vẫn có thể bị xử phạt theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác có liên quan.

2. Bổ sung thêm đối tượng áp dụng là hộ kinh doanh, tổ hợp tác vi phạm sẽ bị xử lý tương tự như đối với cá nhân.

Hộ kinh doanh, tổ hợp tác vi phạm các quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP thì bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.

3. Quy định cụ thể và chi tiết hơn về các tổ chức là đối tượng bị xử phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Các tổ chức vi phạm thuộc đối tượng áp dụng các quy định xử phạt trong lĩnh vực kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP, bao gồm: Cơ quan Nhà nước; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức nghề nghiệp về kế toán…

4. Tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán lên đến 100 triệu đồng.
Cụ thể, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm lên đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và lên đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức (mức phạt tiền tối đa theo Nghị định số 105/2013/NĐ-CP là 30.000.000 đồng đối với cá nhân và 60.000.000 đồng đối với tổ chức).

5. Bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán tại Điều 5.

+ Bổ sung: Các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ, sổ kế toán; chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị;

+ Hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo;

+ Sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế;

+ Lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán;

+ Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bạn đang xem: Một số Điểm mới của nghị định 41/2018, xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán

6. Nâng mức xử phạt tối thiểu lên 1.000.000 đồng (Theo Nghị định 105/2013/NĐ-CP, hành vi vi phạm nào liên quan đến kế toán bị xử phạt tiền 500.000 đồng). 

7. Bổ sung các hành vi vi phạm bị xử phạt.

+ Phạt từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền;

+ Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

+ Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng do không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;

+ Phạt đến 5.000.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán;

+ Phạt đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thi chứng chỉ kế toán viên và cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề, người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

8. Bãi bỏ hình phạt chính “Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn”. Đồng thời, bỏ hình phạt bổ sung “Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán đối với người hành nghề kế toán từ 01 – 03 tháng”.

9. Tăng số lượng hình phạt bổ sung:

– Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán từ 03 – 06 tháng;

– Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán trong thời gian từ 01 – 12 tháng;

– Đình chỉ việc tổ chức cập nhật kiến thức trong thời gian từ 01 – 03 tháng;

– Tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

học-kế-toán-thực-hành

Bài viết: Một số Điểm mới của nghị định 41/2018, xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán

Có thể bạn quan tâm:

Mức phạt hành vi vi phạm quy định về tiêu hủy hồ sơ kiểm toán

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối, với doanh nghiệp kiểm toán:

+ Quyết định tiêu hủy hồ sơ kiểm toán không đúng thẩm quyền;

+ Tiêu hủy hồ sơ kiểm toán không thành lập hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp, thủ tục tiêu hủy và không lập danh mục hồ sơ kiểm toán tiêu hủy, không lập biên bản tiêu hủy hồ sơ kiểm toán hết thời hạn lưu trữ theo quy định.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kiểm toán thực hiện việc hủy bỏ hồ sơ kiểm toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định hoặc cố ý làm hư hỏng hồ sơ kiểm toán.

(Theo Điều 52, Nghị định 41/2018/NĐ-CP)

Một số Điểm mới của nghị định 41/2018, xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán Thiên Nga
Một số Điểm mới của nghị định 41/2018, xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận