Mua hàng biếu tặng cho khách hàng có được xem là chi phí hợp lý?

Mua hàng biếu tặng cho khách hàng có được xem là chi phí hợp lý?

Mua hàng biếu tặng cho khách hàng có được xem là chi phí hợp lý? – Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng thì có phải xuất hóa đơn không? Có được tính vào chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế TNDN không? Hạch toán như thế nào?

(Hình ảnh: Mua hàng biếu tặng cho khách hàng có được xem là chi phí hợp lý?)

(Hình ảnh: Mua hàng biếu tặng cho khách hàng có được xem là chi phí hợp lý?)

*** Căn cứ:

– Khoản 3 Điều 7 và Khoản 5 Điều 14 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế GTGT

– Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Điều 3 Khoản 7 của Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC);

– Điều 4 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định TNCT

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bạn đang xem: Mua hàng biếu tặng cho khách hàng có được xem là chi phí hợp lý?

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.”

** Theo đó:

Trường hợp Công ty theo trình bày, có mua hàng hóa (rượu, trà, bánh, kẹo…) để tặng cho khách hàng trong các dịp lễ, tết cổ truyền nhằm tri ân, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty:

– Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (đối với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định TNCT TNDN.

– Khi biếu, tặng cho khách hàng Công ty lập hóa đơn bán ra, tính thuế GTGT theo quy định.

(CV 12129/CT-TTHT ngày 09/12/2016 của Cục thuế Hồ Chí Minh)

** Hạch toán:

– Mua rượu, trà, bánh, kẹo…:

Nợ TK 156

Nợ TK 1331

Có TK 111,112,331

– Xuất hóa đơn:

Nợ TK 641, 642

Có TK 156

Có TK 33311

Bài viết: Mua hàng biếu tặng cho khách hàng có được xem là chi phí hợp lý?

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Chi phí đào tạo nhân viên có xem là chi phí hợp lý hay không?

+ Tiền phạt vi phạm hành chính có tính vào chi phí hợp lý không?

Tags từ khóa: mua quà tặng khách hàng có phải xuất hóa đơn – quy định về hàng biếu tặng – chi phí quà tặng cho nhân viên – công văn 1778/ct-ttht ngày 13/02/2015 của cục thuế tp. hồ chí minh – hạch toán hàng được biếu tặng – mẫu quyết định tặng quà khách hàng – hóa đơn mua rượu có được khấu trừ thuế – chi phí mua rượu tặng khách hàng

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. thanhthuy
   07/02/2018 at 12:20 - Reply

   tặng quà tết cho hoạt động của năm 2017 . chi 2018 thì có thể hạch toán chi phí vào 2018 đc ko ạ ?

  Thêm bình luận