#1. Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

(Hình ảnh: Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế)

(Hình ảnh: Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế)

** Căn cứ vào Điều 7 của Thông tư 166/2013/TT-BTC Quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cụ thể như sau:

1. Phạt cảnh cáo:

Đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt 700.000 đồng:

– Đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày.

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.

3. Phạt 1.400.000 đồng

– Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

– Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

– Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

– Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.

Bài viết: Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

học kế toán thực hành

Tags từ khóa: phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế ban đầu – thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế – phạt chậm nộp thuế tncn – các mức phạt về thuế – cách tính ngày chậm nộp hồ sơ khai thuế – xử phạt kê khai thuế – mức phạt chậm nộp tờ khai thuế 2017 – mức phạt chậm nộp mẫu 06

  • Related Posts

    Thêm bình luận